Animalpolitics.gr
Όροι Χρήσης Είσοδος ή Δημιουργία λογαριασμού Wishlist

Οι Θέσεις μας

Το καταστατικό μας (2022)

ΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.
Ιδρύεται στην Ελλάδα πολιτικό κόμμα με τίτλο «Κόμμα για τα Ζώα» και συντομογραφία ΚΓΤΖ.

2.
Το Κόμμα για τα Ζώα έχει σκοπό του την Απελευθέρωση των Ζώων από τις ανάγκες του ανθρώπου. Τα μη ανθρώπινα ζώα να ζουν ελεύθερα και φυσιολογικά και να πάψουν να χρησιμοποιούνται για τροφή, ένδυση, ψυχαγωγία, μεταφορές και μετακινήσεις, ψυχαγωγία κ.λπ.

3.
Η απελευθέρωση των μη ανθρώπινων ζώων συνδέεται άρρηκτα με την προστασία της βιοποικιλότητας, με την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και με τη βιωσιμότητα του τρόπου ζωής των ανθρώπων, στην Ελλάδα και διεθνώς. Αυτά με τη σειρά τους είναι όρος για να συνεχίσουμε οι άνθρωποι να ζούμε με ελευθερία, ειρήνη και ευημερία.

4.
Προκειμένου να πετύχει στον σκοπό του, το Κόμμα για τα Ζώα αγωνίζεται για τη Φυτοφαγική Μετάβαση και τον Οικολογικό Μετασχηματισμό.

5.
Με τον σκοπό αυτόν συνδέεται η μείωση του περιβαλλοντικού και του ανθρακικού αποτυπώματος της ανθρώπινης παραγωγής, κατανάλωσης, διατροφής, των μετακινήσεων και της στέγασης, της κοινωνικής μας ζωής, της ψυχαγωγίας κ.λπ.

Τρόποι δράσης

6.
Το Κόμμα για τα Ζώα είναι «Ομολογιακό Κόμμα» (Testimonial Party). Σκοπός του είναι να διαμορφώνονται πολιτικές υπέρ όλων των ζώων και να διεκδικείται η εφαρμογή τους, όχι να συμμετέχει στην άσκηση διοίκησης ή διακυβέρνησης στο πλαίσιο της κατεστημένης πολιτικής.

7.
Το Κόμμα για τα Ζώα είναι δυνατό να συνεργασθεί προεκλογικά μόνο με κόμματα ή πολιτικές κινήσεις που αποδέχονται και υιοθετούν έμπρακτα και δημόσια τις θέσεις του.

8.
Προκειμένου να πετύχει τον σκοπό του, το Κόμμα για τα Ζώα εκπονεί Πολιτικό Πρόγραμμα ή Πολιτική Απόφαση για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους και διεκδικεί την εφαρμογή του με κάθε νόμιμο μέσο, συμπεριλαμβανομένων της εκλογής μελών του σε δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια, στο κοινοβούλιο και στο ευρωκοινοβούλιο και όπου αλλού λαμβάνονται πολιτικές αποφάσεις.

9.
Το Κόμμα για τα Ζώα συμμετέχει σε διεθνή δίκτυα και υπερεθνικές πολιτικές ενώσεις με φιλοζωικά και οικολογικά κόμματα που ενστερνίζονται και υπηρετούν ανάλογους σκοπούς με τους δικούς του (ιδίως με όσα έχουν εκλέξει εκπροσώπους στο εθνικό ή το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο).

10. 
Το κόμμα αξιοποιεί την πολιτική ανυπακοή ως μέθοδο διεκδίκησης των αιτημάτων του.

11.
Η άσκηση βίας κατά οποιουδήποτε ανθρώπου ή ζώου αποτελεί ενέργεια ασύμβατη με τον σκοπό και τους στόχους του κόμματος και εχθρεύεται τις θεμελιακές του αξίες και την πολιτική του αποστολή.

Μέλη

12. 
Μέλος του κόμματος είναι όποιος πολίτης άνω των 18 ετών το επιθυμεί, εφόσον συμπληρώσει την αίτηση εγγραφής στο κόμμα και είναι οικονομικά εντάξει στις οικονομικές υποχρεώσεις του προς το κόμμα.

13. 
Η αίτηση εγγραφής ενός πολίτη στο κόμμα ενεργοποιείται μόλις καταβληθεί η συνδρομή του.

Πολλαπλή κομματική ένταξη

14. 
Τα μέλη του κόμματος μπορεί να συμμετέχουν και σε άλλους πολιτικούς οργανισμούς και κόμματα, εφόσον σέβονται το καταστατικό του «Κόμματος για τα Ζώα» και λειτουργούν σύμφωνα με αυτό.

Υποστήριξη των θέσεων του κόμματο από τα μέλη

15.
Καλό είναι τα μέλη και οι φίλοι του κόμματος να υποστηρίζουν στις δημόσιες τοποθετήσεις τους τις θέσεις που έχει διαμορφώσει δημοκρατικά το κόμμα.

16. 
Σε περίπτωση διαφωνίας με αυτές, είναι σωστό να υπογραμμίζουν πως η θέση που διατυπώνουν είναι προσωπική και δεν είναι εκείνη του κόμματος.

Κωλύματα συμμετοχής στο κόμμα

17. 
Στο κόμμα δεν γίνονται δεκτοί όσοι και όσες ασπάζονται έμπρακτα ή λεκτικά διακρίσεις λόγω φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου.

18. 
Ο σπισισμός, ο ρατσισμός, ο ολοκληρωτισμός, ο εθνικισμός, ο σεξισμός και η ομοφοβία είναι ασύμβατα με την ιδιότητα του μέλους του.

19. 
Στο κόμμα δεν γίνονται δεκτοί όσοι και όσες βιοπορίζονται εθελούσια από τη θανάτωση ζώων ή από την εκμετάλλευση του κρέατος, του γάλακτος, του δέρματος ζώων ή από την πώληση, τη μεταφορά, την έκθεση ζωντανών ζώων, ή όσοι και όσες καταδιώκουν, θανατώνουν, κακοποιούν ή βασανίζουν μη ανθρώπινα ζώα για «ψυχαγωγικούς» ή «επιστημονικούς» λόγους.

20. 
Στους Θεσμούς του κόμματος και στις υποψηφιότητες των κομματικών μελών για τις δημοτικές, περιφερειακές, εθνικές και ευρωπαϊκές εκλογές, συμμετέχουν μόνο μέλη που έμπρακτα και δημόσια υποστηρίζουν τη φυτοφαγία, η οποία αποτελεί κεντρικό πολιτικό στόχο του κόμματος.

Διαγραφή ή μη άμεση εγγραφή μέλους

21. Η αίτηση ενός υποψηφίου μέλους δεν εγκρίνεται ή ακυρώνεται σε περίπτωση που το ζητήσει κατά πλειοψηφία το Συντονιστικό ή η Συλλογικότητα στην οποία υπάγεται το μέλος (υποψήφιο ή παλαιότερο).

22. Η επανεξέταση της αίτησης ή η ακύρωση της συμμετοχής ενός πολίτη στο κόμμα γίνεται από το Συντονιστικό και περιλαμβάνει:
• την άμεση, εντός τριών ημερών γραπτή ενημέρωση του υποψηφίου μέλους πως η αίτησή του (ή η συμμετοχή του στο κόμμα) εξετάζεται-αμφισβητείται από το κόμμα,
• την ολοκλήρωση της έρευνας εντός διαστήματος δύο μηνών από την ενημέρωση αυτή,
• τη γραπτή ενημέρωση του υποψηφίου (ή παλαιού) μέλους για τα αποτελέσματα της έρευνας, εντός τριών
ημερών μετά την ολοκλήρωσή της.

23. Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθούν έγκαιρα και οι τρεις αυτές διαδικασίες, η αίτηση εγγραφής στο κόμμα (ή η περαιτέρω συμμετοχή του στο κόμμα) θεωρείται πως έγινε αποδεκτή κανονικά και το εξεταζόμενο μέλος (υποψήφιο ή παλαιό) συμμετέχει κανονικά στο κόμμα.

24. Μέλος που διαγράφτηκε (ή πολίτης που δεν εγκρίθηκε η εγγραφή του στο κόμμα) μπορεί να αιτηθεί την επάνοδο ή την εγγραφή του σε αυτό δεκαοκτώ μήνες μετά την απόφαση της μη εγγραφής ή της διαγραφής του.
Φίλοι του κόμματος

25. Φίλος του κόμματος είναι όποιος πολίτης άνω των 16 ετών το επιθυμεί, συμπληρώσει την αίτηση εγγραφής του στο μητρώο φίλων του κόμματος και είναι οικονομικά εντάξει όσον αφορά τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το κόμμα.

26. Η αίτηση εγγραφής ενός πολίτη στο κόμμα ενεργοποιείται μόλις συμπληρωθεί η αίτηση και καταβληθεί η συνδρομή του.

27. Οι φίλοι του κόμματος ενημερώνονται για την κομματική ζωή και έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στα Εσωκομματικά Δημοψηφίσματα στο Διαρκές Συνέδριο και σε όποια άλλη διαδικασία αποφασίζει το κόμμα.

28. Οι φίλοι του κόμματος δεν έχουν δικαίωμα εκλογής (εκλέγεσθαι) στους Θεσμούς του κόμματος.
Οικονομικά

29. Το κόμμα χρηματοδοτείται από τις συνδρομές των μελών του, από τις διαδικτυακές ψηφοφορίες, από δωρεές και από κάθε άλλο πόρο σύμφωνα με τον νόμο.

30. Ένα σημαντικό τμήμα των πόρων του κόμματος, αποδίδεται σε δράσεις υπέρ των ζώων (στείρωση, απελευθέρωση, περίθαλψη, φιλοξενία κ.λπ).

31. Τα οικονομικά του κόμματος οφείλουν να ελέγχονται τουλάχιστο κάθε 24 μήνες από ανεξάρτητους λογιστές, μετά από αίτημα της/του Επικεφαλής.

32. Το Κόμμα υποχρεούται να δημοσιοποιεί τη φορολογική του δήλωση.
Συλλογικότητες του κόμματος

33. Τα μέλη του κόμματος συγκροτούνται σε Συλλογικότητες ανάλογα με τη γεωγραφική τους κατανομή ή/και τα ειδικά τους ενδιαφέροντα.

34. Οι Συλλογικότητες σχηματίζονται ελεύθερα, ανάλογα με τη βούληση των μελών και του καθένα και της καθεμιάς ξεχωριστά.

35. Σε κάθε Περιφέρεια ή/και Νομό ή/και Δήμο ή/και Γειτονιά μπορεί να σχηματίζονται Θεματικές Συλλογικότητες στη βάση κάποιου ειδικού ενδιαφέροντος των μελών της (π.χ. «Ομάδα Περίθαλψης Αδέσποτων Θήβας Κόμματος για τα Ζώα»).

36. Θεματική Συλλογικότητα μπορεί να σχηματίζεται από μέλη που συμμετέχουν σε ΜΚΟ ή φιλοζωικούς συλλόγους ή άλλες ομάδες με σκοπούς ανάλογους με εκείνους του Κόμματος για τα Ζώα (π.χ. «Θεματική Ομάδα μελών Φιλοζωικού Συλλόγου Γλυφάδας»).

37. Κάθε Συλλογικότητα εκπροσωπείται από δύο συνεκπροσώπους.

38. Κάθε Συλλογικότητα μπορεί να κατανείμει στα μέλη της ορισμένες αρμοδιότητες, αφού ενημερώσει
σχετικά το Συντονιστικό.

Περιφερειακό Κόμμα

39. Σε περίπτωση που σε μια Περιφέρεια υπάρχουν πάνω από 500 μέλη, μπορεί να οργανωθεί Περιφερειακό Κόμμα.

40. Το Περιφερειακό Κόμμα (π.χ. Κόμμα για τα Ζώα Κρήτης) λειτουργεί όπως το κόμμα στο εθνικό επίπεδο, στο πλαίσιο των αποφάσεων του κόμματος. Λειτουργεί όλους τους Θεσμούς του εθνικού κόμματος (Επικεφαλής, Συντονιστικό, Περιφερειακό, Συνέδριο). Επιλέγει εάν θα έχει αυτόνομη οικονομική υπόσταση από το υπόλοιπο κόμμα ή εάν θα χρηματοδοτείται από αυτό.

41. Το Περιφερειακό Κόμμα εκλέγει αυτοδίκαια στο Πανελλαδικό, με δική του διαδικασία, αριθμό μελών ανάλογο με το ποσοστό των μελών του Περιφερειακού Κόμματος επί του συνολικού αριθμού των μελών του κόμματος, που όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% των μελών του Πανελλαδικού. Η διαδικασία αυτή οφείλει να έχει ολοκληρωθεί πριν την σύγκληση του Συνεδρίου.

Σημείωση:
Το Περιφερειακό αντιστοιχεί στο Πανελλαδικό του εθνικού κόμματος και λειτουργεί πανομοιότυπα με αυτό.


Θεσμοί του κόμματος

Α. Το Συνέδριο του κόμματος

42. Το Συνέδριο συγκαλείται από το Πανελλαδικό και αποτελεί τον ανώτερο θεσμό του κόμματος. Οι αποφάσεις του δεν μπορούν να τροποποιηθούν ή να ακυρωθούν παρά μόνο από άλλο Συνέδριο του κόμματος.

43. Στο Συνέδριο συμμετέχουν όλα τα μέλη του κόμματος ή αντιπροσωπεία τους.

44. Το Συνέδριο διοργανώνεται σε διάστημα όχι μεγαλύτερο από δεκαέξι μήνες μετά τη διοργάνωση του
προηγουμένου Συνεδρίου. Επιδιώκεται κάθε χρόνο να διεξάγεται ένα Συνέδριο.

45. Η Ημερήσια Διάταξη του Συνεδρίου μπορεί να αφορά:
• Την εκλογή του Επικεφαλής του κόμματος.
• Την εκλογή των μελών του Συντονιστικού και του Πανελλαδικού.
• Τη σύνταξη και έγκριση του Προγράμματος ή της Πολιτικής Απόφασης του Κόμματος.

46. Την ημερήσια διάταξη του κάθε Συνεδρίου την αποφασίζει το Πανελλαδικό ή το Συνέδριο.

47. Η Πολιτική Απόφαση ή το Πολιτικό Πρόγραμμα υπερψηφίζονται από το Πανελλαδικό πριν το Συνέδριο. Σε περίπτωση που άλλα σχέδια Πολιτικής Απόφασης ή Προγράμματος υποστηρίζονται από περισσότερο από το 1/10 του Πανελλαδικού (και τουλάχιστο τρία άτομα) ή από την πλειοψηφία σε κάποιο Περιφερειακό Κόμμα, τα σχέδια αυτά παρατίθενται αντιπαραθετικά σε ψηφοφορία στο Συνέδριο.

Β. Διαρκές Συνέδριο - Εσωκομματικό Δημοψήφισμα

48. Το Διαρκές Συνέδριο και το Εσωκομματικό Δημοψήφισμα είναι δύο ισόκυροι Θεσμοί που έχουν σκοπό
να λαμβάνει το κόμμα με ταχύτητα σημαντικές αποφάσεις.

49. Διαρκές Συνέδριο ή Εσωκομματικό Δημοψήφισμα προκηρύσσει το Πανελλαδικό.

50. Στο Διαρκές Συνέδριο συμμετέχουν όσα μέλη ή φίλες/φίλοι το επιθυμούν και έχουν δηλώσει εγγράφως τη
συμμετοχή τους.

51. Το Εσωκομματικό Δημοψήφισμα είναι ηλεκτρονική ψηφοφορία στην οποία συμμετέχουν τα μέλη και οι φίλες/φίλοι του κόμματος.

Γ. Επικεφαλής του κόμματος

52. Το Συνέδριο εκλέγει μία/έναν Επικεφαλής και την/τον αναπληρωτή της/του με θητεία διάρκειας ενός, δύο
ή τριών ετών, που την αποφασίζει το Συνέδριο που τους εκλέγει, πριν την εκλογή τους.

53. Υποψήφιοι Επικεφαλής μπορεί να είναι όσα μέλη προτείνονται από τουλάχιστο το 15% των Συνέδρων ή το
20% του Πανελλαδικού.

54. Η εκλογή της/του Επικεφαλής γίνεται από ενιαία λίστα υποψηφίων. Η πρώτη/ο πρώτος υποψήφια/ος είναι
η/ο Επικεφαλής και η δεύτερη/ο δεύτερος η/ο Αναπληρωτής Επικεφαλής.

55. Οι Επικεφαλής του κόμματος:

 Εκπροσωπούν το κόμμα στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
 Συμμετέχουν αυτοδικαίως με δικαίωμα λόγου και ψήφου σε όλους τους Θεσμούς (Συντονιστικό,
Πανελλαδικό κ.λπ) και όλες τις Συλλογικότητες του κόμματος

 Με ομοφωνία μπορούν να συγκαλούν έκτακτες συνεδριάσεις του Πανελλαδικού και του Συντονιστικού. Δ. Το

Πανελλαδικό

56. Το Πανελλαδικό αποτελείται από τουλάχιστο 10 και το πολύ 54 μέλη.

57. Τον αριθμό των μελών του επόμενου Πανελλαδικού αποφασίζει το προηγούμενο Πανελλαδικό ή το
Συνέδριο. Καλό είναι το στο Πανελλαδικό να εκπροσωπείται μεταξύ 3% και 12% των μελών και όσο περισσότερες περιφέρειες της χώρας είναι δυνατό.

58. Το Πανελλαδικό εκλέγεται από το Συνέδριο με ενιαίο κατάλογο υποψηφίων ή με χωριστούς καταλόγους (ψηφοδέλτια), που εκφράζουν διαφορετικές πολιτικές αποχρώσεις στο κόμμα.

59. Τα διαφορετικά ψηφοδέλτια οφείλουν να παρουσιάζουν καταγεγραμμένες και δημοσιοποιημένες τις πολιτικές τους απόψεις και ολοκληρωμένο τον κατάλογο των υποψηφίων τους τουλάχιστο δύο ημέρες πριν την έναρξη του Συνεδρίου.

60. Στην περίπτωση που υπάρχουν μόνο ψηφοδέλτια, η εκλογή των μελών του Πανελλαδικού γίνεται με σταυροδοσία και αναλογική εκπροσώπηση όλων των ψηφοδελτίων που έχουν ξεπεράσει το 5% των εγκύρων ψηφοδελτίων και με εκλογικό μέτρο τον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων δια του αριθμού των θέσεων του Πανελλαδικού μείον ένα (ώστε να ενθαρρύνεται η συναίνεση και όχι η εκλογή μελών από πολύ μειοψηφικά ψηφοδέλτια). Στην περίπτωση που υπάρχει παράλληλη παρουσία ψηφοδελτίου/ψηφοδελτίων και μεμονωμένων υποψηφιοτήτων, κάθε ψηφοφόρος μπορεί να επιλέξει είτε κάποιο ψηφοδέλτιο είτε τις μεμονωμένες υποψηφιότητες. Τα ψηφοδέλτια καταλαμβάνουν τις έδρες που δικαιούνται στην Α’ κατανομή με βάση το ποσοστό του και οι επόμενες θέσεις κατανέμονται στις μεμονωμένες υποψηφιότητες, ανάλογα με τη σταυροδοσία τους.

 

Σημείωση:
Παράδειγμα: το ψηφοδέλτιο Α’ συγκεντρώνει 37 ψήφους, το Β’ 31, και το Γ’ 11. Το όριο του 5% ξεπερνιέται από τις 4 ψήφους και άνω, άρα και τα τρία ψηφοδέλτια υπερβαίνουν το όριο του 5% και συμμετέχουν στην κατανομή των εδρών. Εάν το Πανελλαδικό είναι δεκαμελές, το εκλογικό μέτρο της συγκεκριμένης ψηφοφορίας είναι 79/(10-1)=8.77. Άρα το ψηφοδέλτιο Α’ λαμβάνει 4 έδρες (και έχει υπόλοιπο 1.92 ψήφους) το Β’ εκλέγει 3 (υπόλοιπο 4.69 ψήφοι) και το Γ’ εκλέγει 1 (υπόλοιπο 2.23 ψήφοι). Για τη Β’ κατανομή μένουν δύο έδρες, που τη λαμβάνουν τα ψηφοδέλτιο Β’ και Γ’, που έχουν το μεγαλύτερα υπόλοιπα. Άρα, στο Πανελλαδικό εκλέγονται οι τέσσερις πρώτοι σε σταυρούς από το ψηφοδέλτιο Α’ οι τέσσερις από το ψηφοδέλτιο Β’ και . δύο από το ψηφοδέλτιο Γ’.
Στο ίδιο παράδειγμα, έστω ότι το ψηφοδέλτιο Α’ συγκεντρώσει 37 ψήφους το Β 31 και οι υπόλοιπες 11 ψήφοι, που διαθέτουν π.χ. από πέντε σταυρούς η καθεμία, κατανέμονται σε μεμονωμένες υποψηφιότητες (π.χ. υποψήφια Κ 24 ψήφους, υποψήφιος Λ 21, υποψήφια Μ 17, και στη συνέχεις Ν 14, Ξ 12, Ο 11 κ.λπ.). Το ψηφοδέλτιο Α’ εκλέγει κανονικά 4 έδρες, το Β’ 3 και εκλέγονται οι υποψήφιες/οι Κ, Λ. Μ.


61. Τη θητεία του Πανελλαδικού (ένα, δύο ή τρία χρόνια) την αποφασίζει το Συνέδριο που το εκλέγει, πριν την εκλογή του.

62. Το Πανελλαδικό συνεδριάζει τουλάχιστο εννιά φορές ετησίως. Ανάμεσα σε δύο συνεδριάσεις του δεν μπορεί να μεσολαβούν περισσότερες από πενήντα ημέρες. Κάθε σύνοδος του Πανελλαδικού αποφασίζει κατά τη διάρκεια των εργασιών του την ημερομηνία της επόμενης συνεδρίασής του.

63. Το Πανελλαδικό:

• Εκπονεί πολιτικές αποφάσεις για την πορεία του κόμματος στην συγκυρία και τη δράση του το επόμενο διάστημα, στο πνεύμα των Πολιτικών Αποφάσεων του Συνεδρίου και για να επιτευχθούν οι πολιτικοί στόχοι του Προγράμματος του Κόμματος.
• Καθορίζει την πολιτική τοποθέτηση του κόμματος σε ζητήματα που απασχολούν την πολιτική συγκυρία.
• Αξιολογεί την πολιτική δράση των Επικεφαλής και του Συντονιστικού, την πορεία υλοποίησης του
Προγράμματος ή της Πολιτικής Απόφασης.

• Εξασφαλίζει τη σωστή σύγκληση του Συνεδρίου του, και εγκρίνει ή επικυρώνει την επιλογή των υποψηφίων του κόμματος στις τοπικές (δημοτικές και περιφερειακές), τις βουλευτικές και τις ευρωπαϊκές εκλογές και όλες τις άλλες εκλογικές διαδικασίες.
• Για τη λειτουργία του Πανελλαδικού (σύγκληση συνεδριάσεων, καθορισμός ημερήσιας διάταξης, ομαλή διεξαγωγή συνεδρίασης τήρηση και δημοσίευση πρακτικών), υπεύθυνη/ος είναι η/ο Γραμματέας του Πανελλαδικού.

Ε. Το Συντονιστικό

64. Το Συντονιστικό αποτελείται από τέσσερα έως δώδεκα μέλη του Πανελλαδικού, ανάλογα με την απόφαση του Πανελλαδικού. Καλό είναι τα μέλη του Συντονιστικού να είναι γύρω στο 25% των μελών του Πανελλαδικού.

65. Εκλέγεται αμέσως μετά την εκλογή του Πανελλαδικού από μέλη που συμμετέχουν σε αυτό, με θητεία ένα, δύο ή τρία χρόνια, ανάλογα με την απόφαση του Συνεδρίου, πριν την εκλογή του.

66. Το Συντονιστικό εξασφαλίζει την καθημερινή λειτουργία του κόμματος. Εκδίδει δελτία τύπου, οργανώνει τις κεντρικές εκδηλώσεις και την παρουσία του κόμματος σε κεντρικά πολιτικά γεγονότα. Παρακολουθεί τη δράση των συλλογικοτήτων και συντονίζει τη λειτουργία τους.

67. Το Συντονιστικό συνεδριάζει κάθε εβδομάδα, τουλάχιστο τριάντα φορές ετησίως, και τα μέλη του βρίσκονται καθημερινά σε επικοινωνία.

68. Για τη λειτουργία του Συντονιστικού (σύγκληση συνεδριάσεων, καθορισμός ημερήσιας διάταξης, ομαλή διεξαγωγή συνεδρίασης τήρηση και δημοσίευση πρακτικών), υπεύθυνη/ος είναι η/ο Γραμματέας του Συντονιστικού.
Αναπληρωματικά μέλη

69. Στο Πανελλαδικό και στο Συντονιστικό ανακηρύσσονται αναπληρωματικά μέλη ισάριθμα με το 50% των
μελών του Θεσμού, που αναπληρώνουν τα τακτικά μέλη σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος, παραίτησης κ.λπ.

70. Σε περίπτωση καθυστερημένης συμμετοχής του τακτικού μέλους ενός Θεσμού -και σε περίπτωση που αυτό έχει αναπληρωθεί από αναπληρωματικό μέλος- το αναπληρωματικό μέλος παύει να συμμετέχει στον Θεσμό μόλις εμφανισθεί και δηλώσει παρουσία το τακτικό μέλος.
Απαρτία

71. Το Συντονιστικό, το Πανελλαδικό έχουν απαρτία εφόσον είναι παρόντα περισσότερα από το 1/3 των
μελών τους.

72. Το Συνέδριο και το Διαρκές Συνέδριο έχει απαρτία εφόσον δεν δηλώσουν απουσία πάνω από τα 2/3 των μελών τους.

73. Οι Επικεφαλής έχουν απαρτία εφόσον είναι αμφότερες/οι παρούσες/όντες

Ηλεκτρονική ψηφοφορία

74. Το κόμμα υποχρεούται να διαθέτει στα μέλη και στους φίλους μέσω διαδικτύου ή κινητής τηλεφωνίας εφαρμογή ή/και ιστοσελίδα που εξασφαλίζει πως κάθε μέλος ή φίλος μπορεί να συμμετέχει σε ηλεκτρονικές ψηφοφορίες.

75. Η εφαρμογή ή η ιστοσελίδα εξασφαλίζει το αδιάβλητο της ψηφοφορίας, με την παροχή ειδικού κωδικού (pin) για κάθε χρήστη της εφαρμογής (user), μέλος ή φίλο του κόμματος.

76. Τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες σε κάθε Θεσμό τις οργανώνει και τις αναγγέλλει αντίστοιχα το Συντονιστικό, το Πανελλαδικό και το Συνέδριο παράλληλα με τη κάθε τους σύνοδο.

77. Η εκλογή Επικεφαλής, Πανελλαδικού και Συντονιστικού και η έγκριση του Προγράμματος του κόμματος μπορούν να συμπεριλαμβάνουν και ηλεκτρονική ψηφοφορία.

78. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία διαρκεί τουλάχιστο τέσσερις ημέρες. Ξεκινά πριν ή κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας που διεξάγεται με φυσική παρουσία στους Θεσμούς του κόμματος.

79. Κάθε ψήφος στην ηλεκτρονική ψηφοφορία υπολογίζεται στο 10% της ψήφου με φυσική παρουσία. Συνολικά, οι ψήφοι της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας δεν μπορούν να είναι πάνω από το 40% των ψήφων με φυσική παρουσία στο Συντονιστικό, στο Πανελλαδικό και στο Συνέδριο.

80. Τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών ψηφοφοριών, στα οποία μέχρι τη λήξη της ψηφοφορίας με φυσική παρουσία έχουν πρόσβαση μόνον οι Επικεφαλής του κόμματος, απαγορεύεται να ανακοινώνονται πριν την ανακοίνωση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας με φυσική παρουσία. Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, η πρόσβαση στο αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας «ανοίγει» για όλα τα μέλη και τους φίλους του κόμματος.

To Πολιτικό Πρόγραμμα του κόμματος

81. Το Συνέδριο ψηφίζει το Πολιτικό Πρόγραμμα του κόμματος, εφόσον αυτό επιτάσσει η ημερήσια του
διάταξη.

82. Το αν το Πολιτικό Πρόγραμμα θα είναι ετήσιο, διετές ή τριετές το αποφασίζει το Συνέδριο που το ψηφίζει, πριν την ψηφοφορία για την έγκρισή του.

83. Το Πολιτικό Πρόγραμμα υπηρετεί και υλοποιεί τον σκοπό του κόμματος, τη διαδικασία απελευθέρωσης των ζώων. Επίσης τον οικολογικό μετασχηματισμό και τη φυτοφαγική μετάβαση.

84. Στο Πολιτικό Πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται οι πολιτικές προτεραιότητες του κόμματος το διάστημα της ισχύος του.

85. Το Πολιτικό Πρόγραμμα συντάσσεται έτσι ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί η πορεία της υλοποίησής του. Συμπεριλαμβάνει μετρήσιμους και σαφείς στόχους. Οι στόχοι αυτοί καλό είναι να διαβαθμίζονται ανάλογα με το αν το κόμμα έχει χαμηλή ή αυξημένη πολιτική επιρροή (να υπάρχουν «ελάχιστοι» και «μέγιστοι» στόχοι, «minima» και «maxima»).

86. Η λειτουργία όλων των Θεσμών και των Συλλογικοτήτων του κόμματος καθορίζεται από την κατά το δυνατό πιο ολοκληρωμένη υλοποίηση του Πολιτικού Προγράμματος.

87. Το Πολιτικό Πρόγραμμα αποτελεί το θεμελιώδες κείμενο του κόμματος. Καταβάλλεται κάθε προσπάθεια να αναγνωσθεί, να συζητηθεί και να το αποδεχθούν όσο το δυνατό περισσότεροι πολίτες.

88. Πολιτικά υπεύθυνοι για την υλοποίηση του Πολιτικού Προγράμματος είναι το Πανελλαδικό, οι Επικεφαλής και το Συντονιστικό.

89. Το αν ο βαθμός υλοποίησης του Πολιτικού Προγράμματος κρίνεται επιτυχημένος ή αποτυχημένος το κρίνει το Συνέδριο, μετά από εισήγηση των Επικεφαλής και του Συντονιστικού που την έχει εγκρίνει το Πανελλαδικό.

Συμμετοχή στις Εκλογές

90. Το Πανελλαδικό εισηγείται στο Συνέδριο τη συμμετοχή ή μη του κόμματος σε Δημοτικές, Περιφερειακές, Εθνικές, Ευρωπαϊκές ή άλλες εκλογές. Το Πανελλαδικό θεωρείται πως έχει μόνο μία εισήγηση εφόσον αυτή έχει συγκεντρώσει πλειοψηφία. Σε περίπτωση που αυτό δεν συμβεί, ως ισότιμες εισηγήσεις του Πανελλαδικού θεωρούνται όσες συγκέντρωσαν αθροιστικά τα 4/5 και πάνω του Θεσμού.

91. Το Πανελλαδικό αποφασίζει εάν την εισήγηση ή τις εισηγήσεις του για συμμετοχή ή μη σε Εκλογές θα την εγκρίνει Συνέδριο ή το Διαρκές Συνέδριο ή Εσωκομματικό Δημοψήφισμα.

92. Σε περίπτωση μη συμμετοχής στις εκλογές, το Πανελλαδικό μπορεί να εγκρίνει σε ορισμένα μέλη του κόμματος να συμμετέχουν ως υποψήφιοι σε συγκεκριμένα ψηφοδέλτια ως «μέλη του Κόμματος για τα Ζώα», με χρήση του εμβλήματος του κόμματος και του Πολιτικού Προγράμματός του.
Επιλογή υποψηφίων στις εκλογές

93. Τα μέλη των Συλλογικοτήτων της γεωγραφικής ενότητας (Δήμου, Περιφέρειας, Εκλογικής Περιφέρειας
κ.ο.κ) διαμορφώνουν λίστα υποψηφίων και σειρά προτίμησης.

94. Η λίστα υποψηφίων εγκρίνεται από το Πανελλαδικό ή από το Συντονιστικό.

95. Στις ευρωεκλογές, η λίστα των υποψηφίων εγκρίνεται από το Πανελλαδικό ή από Διαρκές Συνέδριο.

Εκλογική Επιτροπή

96. Στην προεκλογική περίοδο (από ένα χρόνο έως πέντε εβδομάδες πριν μια εκλογική αναμέτρηση) το Πανελλαδικό είναι δυνατό να εκχωρήσει όλες τις αρμοδιότητές του σε Εκλογική Επιτροπή. Η Εκλογική Επιτροπή μπορεί να έχει το πολύ διπλάσια μέλη από το Πανελλαδικό. Τα μέλη της Εκλογικής Επιτροπής μπορεί να είναι μέλη αλλά και φίλοι του κόμματος ή να μην έχουν καμία οργανωτική σχέση με το κόμμα. Πέραν των μελών του Πανελλαδικού, που συμμετέχουν αυτοδίκαια στην Εκλογική Επιτροπή εφόσον το ζητήσουν, η συμμετοχή του κάθε μέλους της Εκλογικής Επιτροπής προτείνεται από τουλάχιστο το 10% των μελών του Πανελλαδικού (και όχι λιγότερα από δύο μέλη) και εγκρίνεται από το Πανελλαδικό.
Εσωτερικοί Κανονισμοί

97. Για την καλύτερη λειτουργία των Συλλογικοτήτων, είναι δυνατό να εγκρίνεται εσωτερικός κανονισμός της Συλλογικότητας, που να τηρεί απαρέγκλιτα όλες τις διατάξεις του καταστατικού και να κινείται αυστηρά στο πλαίσιο όσων προβλέπει το Καταστατικό.

98. Για την καλύτερη λειτουργία των Θεσμών, είναι δυνατό να εγκρίνεται από το Πανελλαδικό εσωτερικός κανονισμός του Πανελλαδικού, του Συντονιστικού και των Επικεφαλής, που να τηρεί απαρέγκλιτα όλες τις διατάξεις του καταστατικού και να κινείται αυστηρά στο πλαίσιο όσων προβλέπει το καταστατικό.

99. Τους εσωτερικούς κανονισμούς είναι δυνατό να απορρίψουν σε διάστημα ενός μήνα από την κοινοποίησή τους οι Επικεφαλής.

100. Στα Περιφερειακά Κόμματα, τη διαδικασία αυτή μπορούν να αναλάβουν και οι Θεσμοί του Περιφερειακού Κόμματος.

Συνένωση με άλλο κόμμα ή διάλυση του κόμματος

101. Το κόμμα μπορεί να διαλυθεί ή να συγχωνευθεί με άλλο κόμμα εάν αυτή η απόφαση εγκριθεί σε Εσωκομματικό Δημοψήφισμα ή Διαρκές Συνέδριο και στη συνέχεια το αποτέλεσμα αυτό επικυρωθεί από το Πανελλαδικό.

Νεανική οργάνωση

102. Τα μέλη του Κόμματος ηλικίας 16 έως 28 ετών μπορούν να δημιουργήσουν τη δική τους νεανική οργάνωση.

103. Ο τίτλος, το καταστατικό και το έμβλημα της νεανικής οργάνωσης εγκρίνονται από το Συνέδριο. Μετά την
έγκριση η νεανική οργάνωση λειτουργεί εντελώς αυτόνομα από το κόμμα.

104. Τα μέλη της νεανικής οργάνωσης θεωρούνται αυτοδίκαια μέλη του κόμματος.

105. Στο καταστατικό της νεανικής οργάνωσης οφείλει να προβλέπεται πως αυτή μπορεί να διαλυθεί από το
Συνέδριο.

Δεξαμενή σκέψης

106. Τα μέλη του κόμματος μπορούν να δημιουργήσουν μία δεξαμενή σκέψης (think tank) του κόμματος, με σκοπό την επιστημονική τεκμηρίωση των θέσεων του κόμματος.

107. Ο τίτλος, το καταστατικό και το έμβλημα της δεξαμενής σκέψης εγκρίνονται από το Συνέδριο ή το Πανελλαδικό. Μετά την έγκριση, η δεξαμενή σκέψης λειτουργεί εντελώς αυτόνομα από το κόμμα.

108. Στο καταστατικό της δεξαμενής σκέψης του κόμματος οφείλει να προβλέπεται πως αυτή μπορεί να διαλυθεί από το Συνέδριο ή το Πανελλαδικό.

Τροποποίηση του καταστατικού

109. Το παρόν καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί από έκτακτο (καταστατικό) Συνέδριο.

 Γίνε Μέλος ή Φίλος Σήμερα

Υποστήριξε ενεργά το κόμμα για τα ζώα, πάρε αποφάσεις, ανάλαβε δράση.

ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΩ
Back To Top
animalpolitics.gr