Animalpolitics.gr

Όροι χρήσης ιστοσελίδας animalpolitics.gr

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε τον διαδικτυακό τόπο του Κόμματος για τα Ζώα Παρακαλείται να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας μας πριν τη χρησιμοποιήσετε. Η ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη για πρόσβαση και χρήση μόνο εφόσον συμφωνεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη συνέχεια. Εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους χρήσης, τότε δεν επιτρέπεται η πρόσβασή του στην ιστοσελίδα καθώς και η χρήση αυτής. Με την πρόσβασή του στην ιστοσελίδα ή τη χρήση της, τεκμαίρεται πως αποδέχεστε τους όρους χρήσης της.

Καταλληλότητα Χρήστη Ιστοσελίδας

Η ιστοσελίδα ανήκει και ελέγχεται από το Κόμμα για τα Ζώα. Απευθύνεται τόσο σε νομικά πρόσωπα όσο και σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν την απαιτούμενη κατά το νόμο δικαιοπρακτική ικανότητα για τη χρήση των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής. Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, δεν επιτρέπεται η χρήση της ιστοσελίδας.

Τροποποίηση των Όρων Χρήσης

Το Κόμμα για τα Ζώα έχει το δικαίωμα να αναθεωρεί και να ενημερώνει τους παρόντες Όρους Χρήσης οποιαδήποτε στιγμή. Η από μέρους του υποκειμένου συνέχιση της χρήσης της Ιστοσελίδας μετά από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε αλλαγής στους Όρους Χρήσης σημαίνει ότι αποδέχεται αυτές τις αλλαγές. Κάθε στοιχείο της Ιστοσελίδας μπορεί να τροποποιηθεί, να συμπληρωθεί, να διαγραφεί ή να ενημερωθεί χωρίς προειδοποίηση, κατά την απόλυτη κρίση του Κόμματος για τα Ζώα.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Το Κόμμα για τα Ζώα εφαρμόζει τον από 29-8-2019 ισχύοντα Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137 Α) σε προσαρμογή και εναρμόνιση με τον από 25.5.2018 Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ 2016/679, γνωστό και ως ΓΚΠΔ, καθώς και της Οδηγίας (ΕΕ 2016/680) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με τον οποίον ενισχύεται το πλαίσιο της προστασίας των υποκειμένων των δεδομένων, όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τι είναι τα cookies και γιατί συλλέγονται

Για να διασφαλίσουμε ότι ο ιστότοπός μας λειτουργεί σωστά, ενδέχεται μερικές φορές να τοποθετήσουμε ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που είναι γνωστό ως cookie στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας. Ένα cookie είναι ένα αρχείο κειμένου, που αποθηκεύεται από έναν διακομιστή ιστού, σε έναν υπολογιστή ή μια κινητή συσκευή. Το περιεχόμενο ενός cookie μπορεί να ανακτηθεί ή να διαβαστεί, μόνο από το διακομιστή που δημιουργεί το cookie. Το κείμενο σε ένα cookie αποτελείται συχνά από αναγνωριστικά, ονόματα τοποθεσιών και ορισμένους αριθμούς και χαρακτήρες. Τα cookies είναι μοναδικά για τα προγράμματα περιήγησης ή τις κινητές εφαρμογές που χρησιμοποιείτε και επιτρέπουν στους ιστότοπους να αποθηκεύουν δεδομένα όπως οι προτιμήσεις σας.

Το Κόμμα για τα Ζώα χρησιμοποιεί μόνο αναγκαία και λειτουργικά cookies. Ο διαδικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies, για να μας επιτρέψει να συλλέξουμε πληροφορίες, που μας βοηθούν να βελτιώσουμε τη διαδικτυακή εμπειρία του χρήστη.

Συναινώντας στην εγκατάσταση των Cookies μπορείτε να απολαύσει πληρέστερα την περιήγηση στο διαδικτυακό μας τόπο.

Ποιά προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και πως;

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγει και επεξεργάζεται το Κόμμα για τα Ζώα, είναι τα εξής:

α) την προσωπική στα γραφεία μας υποβολή ατομικής αίτησης για εγγραφή σας ως μέλος ή φίλος

β) την ηλεκτρονική υποβολή ατομικής αίτησης για εγγραφή σας ως μέλος ή φίλος,

γ) την προσωπική ή ηλεκτρονική καταχώριση στοιχείων σας για τη συμμετοχή και ενημέρωση σε επί μέρους δράσεις, δραστηριότητες και εκδηλώσεις του Κόμματος,

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων;

Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων είναι οι Θεσμοί και οι Συλλογικότητες του Κόμματος, όπως αυτά αναφέρονται στο καταστατικό του.

Πόσο χρόνο διατηρούνται τα δεδομένα σας;

Το Κόμμα για τα Ζώα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα μόνον για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας. Ωστόσο οφείλει να διατηρεί αυτά τα προσωπικά δεδομένα καθόλο το χρονικό διάστημα από την εγγραφή και παροχή συγκατάθεσής σας και για όλη τη διάρκεια που διατηρείτε την ιδιότητα μέλους, ενώ σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας αυτής, διατηρούνται για επιπλέον 5 έτη, και αυτό προς υποστήριξη των εννόμων συμφερόντων του κόμματος.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

- Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ενημερωθείτε από εμάς για τα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρούμε, και να έχετε πρόσβαση σε αυτά.

- Έχετε τη δυνατότητα να απευθυνθείτε σε εμάς για να διορθώσουμε τα δεδομένα που είναι ανακριβή ή ελλιπή.

- Εφόσον δεν μας υποχρεώνει κάποιο νομοθετικό πλαίσιο να διατηρήσουμε τα δεδομένα που διατηρούμε και σχετίζονται με εσάς, μπορείτε να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε.

- Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας σε άλλο φορέα.

- Σε περίπτωση που διαφωνείτε με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μπορείτε να αιτηθείτε τη διακοπή ή τον περιορισμό της επεξεργασίας. Το δικαίωμα άρσης συναίνεσης

- Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή.

Ανάκληση της συγκατάθεσης

Έχετε το δικαίωμα επίσης να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης σας δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτή και έγινε πριν της ανάκλησής της.

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), η οποία είναι η αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του υποκειμένου, εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιοδήποτε τρόπο.

Άδεια - Ιδιοκτησία της Ιστοσελίδας

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων, όπως τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων, όπως και η πνευματική ιδιοκτησία του πηγαίου κώδικα, η οποία ανήκει στην εταιρεία που έχει κατασκευάσει τον διαδικτυακό τόπο, το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, διαγραμμάτων, εικόνων, υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του Κόμματος για τα Ζώα ή τρίτων, οι οποίοι έχουν δώσει άδεια χρήσης στο Κόμμα για τα Ζώα, και διέπεται από τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διατάξεις Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Περιορισμοί Χρήσης της Ιστοσελίδας

Πλέον των άλλων περιορισμών, που ορίζονται στους παρόντες Όρους Χρήσης, συμφωνείτε με τα ακόλουθα:

α. Δεν θα αποκρύψετε την προέλευση των πληροφοριών που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα.

β. Δεν θα αξιοποιήσετε υπηρεσίες, πληροφορίες, εφαρμογές κ.λπ. που διατίθενται στην ιστοσελίδα με τρόπο που δεν επιτρέπεται ρητά από το Κόμμα για τα Ζώα.

γ. Δεν θα αξιοποιήσετε την ιστοσελίδα για να μεταδώσετε ψευδολογίες (fake news)

δ. Δεν θα εισάγει/φορτώνει στην ιστοσελίδα στοιχεία που περιέχουν κακόβουλο λογισμικό, ιδίως ιούς, Trojan horses, worms, time bombs ή άλλα λογισμικά, με σκοπό την πρόκληση ζημιών, την παρεμβολή, την υποκλοπή ή την κατάληψη οποιουδήποτε συστήματος, της Ιστοσελίδας ή των Πληροφοριών ή που παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων.

Συνδέσεις με άλλες Ιστοσελίδες

Α) Εξωτερικές συνδέσεις: Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει συνδέσεις προς ιστοσελίδες και πόρους τρίτων (συνδεδεμένες τοποθεσίες). Οι συνδεδεμένες αυτές τοποθεσίες παρέχονται μόνο για την ευκολία του χρήστη και όχι ως τοποθεσίες, των οποίων το περιεχόμενο φέρει την έγκριση του Κόμματος για τα Ζώα. Επίσης το Κόμμα για τα Ζώα

(α) δεν εγγυάται την ορθότητα, την ακρίβεια, την απόδοση ή την ποιότητα οποιουδήποτε περιεχομένου, λογισμικού, υπηρεσίας ή εφαρμογής υπάρχει σε οποιαδήποτε συνδεδεμένη τοποθεσία,

(β) δεν είναι υπεύθυνο για τη διαθεσιμότητα ή το περιεχόμενο ή τις δραστηριότητες των συνδεδεμένων τοποθεσιών . Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το Κόμμα για τα Ζώα για τους όρους προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών που οι φορείς αυτοί ακολουθούν. Η είσοδος σε συνδεδεμένες τοποθεσίες, γίνεται με δική σας ευθύνη. Η χρήση των συνδεδεμένων τοποθεσιών, υπόκειται στις πολιτικές, τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν, συμπεριλαμβανόμενης, της πολιτικής απορρήτου της συνδεδεμένης τοποθεσίας.

Β) Εσωτερικές συνδέσεις: Κάθε ιστοσελίδα ή άλλη συσκευή που παρέχει σύνδεση προς περιεχόμενα της τοποθεσίας animalpolitics.gr δεν επιτρέπεται να υπονοεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι το Κόμμα για τα Ζώα την εγκρίνει, ή/και να παρουσιάζει ψευδείς πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες και τους σκοπούς του Κόμματος για τα Ζώα

Τερματισμός - Αναστολή Λειτουργίας της Ιστοσελίδας

Το Κόμμα για τα Ζώα κατά την απόλυτη κρίση του, δικαιούται να τερματίσει ή να αναστείλει τη χρήση της ιστοσελίδας, του περιεχομένου ή/και των πληροφοριών της οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ή και χωρίς αιτιολογία..

Συμφωνείτε ότι το Κόμμα για τα Ζώα δεν ευθύνεται έναντι υμών ή έναντι οποιουδήποτε τρίτου για οποιονδήποτε τερματισμό ή αναστολή της πρόσβασής του στην ιστοσελίδα, τις πληροφορίες και τις υπηρεσίες της.

Περιορισμός Ευθυνών

Το Κόμμα για τα Ζώα καταβάλλει τη μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει ότι οι πληροφορίες της ιστοσελίδας και το περιεχόμενο της στο σύνολό τους είναι ακριβείς, σαφείς, έγκυρες, πλήρεις, σωστές και διαθέσιμες. Οτιδήποτε παρέχεται στους χρήστες/επισκέπτες μέσω του διαδικτυακού τόπου του Κόμματος για τα Ζώα, δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξεως. Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών/επισκεπτών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειομένης οποιασδήποτε ευθύνης του Κόμματος για τα Ζώα.

Υποχρεώσεις Επισκέπτη

Υποχρεούσθε να συμμορφωθείτε με τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και την κείμενη νομοθεσία και να απέχετε από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου του Δικτύου. Αναλαμβάνετε την ευθύνη για οποιασδήποτε μορφής ζημία που προκλήθηκε στην ιστοσελίδα από εσάς, λόγω ακατάλληλων ενεργειών σας. Σε περίπτωση άσκησης οποιαδήποτε αγωγής, αξίωσης, διοικητικής ή δικαστικής κατά της ιστοσελίδας, λόγω οποιασδήποτε μορφής παράβασης σας, αναλαμβάνετε την υποχρέωση αφενός να παρέμβετε στη σχετική δικαστική διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσετε το Κόμμα για τα Ζώα, σε περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλη υποχρέωση.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και λοιποί Όροι

Εφαρμοστέο δίκαιο αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας του διαδικτυακού τόπου και των παρεχόμενων μέσω αυτού υπηρεσιών ή πληροφοριών, είναι το Ελληνικό Δίκαιο.

Αρμόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια της έδρας του Κόμματος για τα Ζώα και συγκεκριμένα των Αθηνών.

Εποπτεύουσα Αρχή για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι η Ελληνική ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΑΠΔΠΧ).

Αν διαπιστωθούν οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας, υποχρεούσθε να να επικοινωνήσετε με το Κόμμα για τα Ζώα.Γίνε Μέλος ή Φίλος Σήμερα

Υποστήριξε ενεργά το κόμμα για τα ζώα, πάρε αποφάσεις, ανάλαβε δράση.

ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΩ
Back To Top
animalpolitics.gr