Animalpolitics.gr
Όροι Χρήσης Είσοδος ή Δημιουργία λογαριασμού Wishlist

Οι Θέσεις μας

Το Καταστατικό μας

Σκοπός, πολιτικοί στόχοι και τρόποι δράσης

Σκοπός και Πολιτικοί Στόχοι

1. Ιδρύεται στην Ελλάδα πολιτικό κόμμα με τίτλο «Κόμμα για τα Ζώα» («Κίνημα για τη Ζωή») και έμβλημα το σύμπλεγμα των γραμμάτων Κάπα και Ζήτα, με γαλάζιο χρώμα, με το Κάπα οριζοντιωμένο και το Ζήτα γραμμένο σε κανονική θέση, ούτως ώστε η κάθετη γραμμή του Κάπα και η επάνω οριζόντια γραμμή του Ζήτα να αλληλεπικαλύπτονται και να σχηματίζεται μια ζωομορφική παράσταση (με ένα πράσινο σημείο στη θέση του «ματιού» του). Χρώματα του κόμματος είναι το γαλάζιο και το πράσινο, συντομογραφία του το ΚΖ.

2. Το Κόμμα για τα Ζώα έχει σκοπό του την απελευθέρωση όλων των ζώων από την υποδούλωση στον άνθρωπο και στις ανάγκες του. Σκοπός μας είναι τα μη ανθρώπινα ζώα να ζουν ελεύθερα και φυσιολογικά και να πάψουν να χρησιμοποιούνται για τροφή, ένδυση, ψυχαγωγία, μεταφορές και μετακινήσεις, ψυχαγωγία και γενικότερα σαν μέσο πλουτισμού ή διασκέδασης των ανθρώπων.

3. Προωθούμε την νομική αναβάθμιση όλων των ζώων. Θέλουμε να αποκτήσουν νομική προσωπικότητα και να κατοχυρωθεί τι δικαίωμα της ελευθερίας τους από τον πόνο, την αγωνία, την πείνα και τη δίψα, τον εγκλεισμό, τον εξαναγκασμό σε μη φυσιολογική συμπεριφορά. Θέλουμε να κατοχυρωθεί το δικαίωμά τους στη ζωή. Αποσκοπούμε στον αυστηρό έλεγχο της τήρησης αυτών των δικαιωμάτων στην Ελλάδα και διεθνώς.

4. Η απελευθέρωση των μη ανθρώπινων ζώων συνδέεται άρρηκτα με την προστασία της βιοποικιλότητας, με την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και με τη βιωσιμότητα του τρόπου ζωής των ανθρώπων, στην Ελλάδα και διεθνώς. Αυτά με τη σειρά τους είναι όρος για να συνεχίσουμε οι άνθρωποι να ζούμε με ελευθερία, ειρήνη και ευημερία.

5. Προκειμένου να πετύχει στον σκοπό του, το Κόμμα για τα Ζώα αγωνίζεται για τον οικολογικό μετασχηματισμό με φυτοφαγική μετάβαση.

6. Με τον σκοπό  αυτόν συνδέεται η μείωση του περιβαλλοντικού και του ανθρακικού αποτυπώματος της ανθρώπινης παραγωγής, κατανάλωσης, διατροφής, των μετακινήσεων και της στέγασης, της κοινωνικής μας ζωής, της ψυχαγωγίας κ.λπ.

Τρόποι δράσης

7. Το Κόμμα για τα Ζώα είναι «Ομολογιακό Κόμμα» (Testimonial Party). Σκοπός  του είναι να διαμορφώνονται πολιτικές υπέρ όλων των ζώων και να διεκδικείται  η εφαρμογή τους, όχι να συμμετέχει στην άσκηση διοίκησης ή διακυβέρνησης στο πλαίσιο της κατεστημένης πολιτικής.

8. Το Κόμμα για τα Ζώα δεν συμμετέχει σε προεκλογικές συνεργασίες ή σε μετεκλογικούς  συνασπισμούς για τη διακυβέρνηση και τη διοίκηση σε τοπικό, εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιδιώκει να συμμετέχει σε όλες τις εκλογές, ως αυτόνομο Κόμμα για τα Ζώα.

9. Το Κόμμα για τα Ζώα είναι δυνατό να συνεργασθεί προεκλογικά μόνο με κόμματα ή πολιτικές κινήσεις που αποδέχονται και υιοθετούν έμπρακτα και δημόσια ολόκληρο το πρόγραμμά του, εφόσον αυτή η  συνεργασία εγκριθεί με ποσοστό 3/4 και πάνω σε Εσωκομματικό Δημοψήφισμα και στη συνέχεια το αποτέλεσμα αυτό επικυρωθεί από το Πανελλαδικό με πλειοψηφία 2/3 και πάνω.

10. Προκειμένου να πετύχει τον σκοπό του, το Κόμμα για τα Ζώα εκπονεί Πολιτικό Πρόγραμμα για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους και διεκδικεί την εφαρμογή του με κάθε νόμιμο μέσο, συμπεριλαμβανομένων της εκλογής μελών του σε δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια, στο κοινοβούλιο και στο ευρωκοινοβούλιο και όπου αλλού λαμβάνονται πολιτικές αποφάσεις.

11. Το Κόμμα για τα Ζώα συμμετέχει σε διεθνή δίκτυα και υπερεθνικές πολιτικές ενώσεις όπου συμμετέχουν φιλοζωικά και οικολογικά κόμματα που ενστερνίζονται και υπηρετούν ανάλογους σκοπούς με τους δικούς του, όπως είναι το γερμανικό Tierschutzpartei, το ολλανδικό PvdD, το πορτογαλικό PAN, το κυπριακό Κόμμα για τα Ζώα κ.ά.

12. Το κόμμα αξιοποιεί την πολιτική ανυπακοή ως μέθοδο διεκδίκησης των αιτημάτων του.

13. Η άσκηση βίας κατά οποιουδήποτε ανθρώπου ή ζώου αποτελεί ενέργεια ασύμβατη με τον σκοπό και τους στόχους του κόμματος και εχθρεύεται τις θεμελιακές του αξίες και την πολιτική του αποστολή.

 
Μέλη και φίλοι

Μέλη του κόμματος

14. Μέλος του Κόμματος για τα Ζώα είναι όποιος πολίτης άνω των 16 ετών το επιθυμεί, εφόσον συμπληρώσει την αίτηση εγγραφής στο κόμμα και είναι οικονομικά εντάξει στις οικονομικές υποχρεώσεις του προς το κόμμα.

15. Η αίτηση εγγραφής ενός πολίτη στο κόμμα ενεργοποιείται μόλις καταβληθεί η συνδρομή του.

16. Κάθε μέλος εντάσσεται σε μία και μόνο Συλλογικότητα του κόμματος. 

Πολλαπλή κομματική ένταξη 

17. Τα μέλη του κόμματος μπορεί να συμμετέχουν και σε άλλους πολιτικούς οργανισμούς και κόμματα, εφόσον σέβονται το καταστατικό του Κόμματος για τα Ζώα και λειτουργούν σύμφωνα με τις επιταγές του.

18. Τα μέλη των Θεσμών του κόμματος (ΕπικεφαλήςΣυντονιστικόΠανελλαδικό) οφείλουν να συμμετέχουν μόνο στο Κόμμα για τα Ζώα.

Οι θέσεις του κόμματος και τα μέλη 

19.
 Καλό είναι τα μέλη και οι φίλοι του κόμματος να υποστηρίζουν στις δημόσιες τοποθετήσεις τους τις θέσεις που έχει διαμορφώσει δημοκρατικά το κόμμα.

20. Σε περίπτωση διαφωνίας με αυτές, είναι σωστό να υπογραμμίζουν πως η θέση που διατυπώνουν είναι προσωπική και δεν είναι εκείνη του κόμματος.

Κωλύματα συμμετοχής στο κόμμα 

21. Στο κόμμα δεν γίνονται δεκτοί όσοι και όσες ασπάζονται έμπρακτα ή λεκτικά σπισιστικές, ρατσιστικές, ολοκληρωτικές, σεξιστικές ή ομοφοβικές απόψεις.

22. Στο κόμμα δεν γίνονται δεκτοί όσοι και όσες βιοπορίζονται από τη θανάτωση ζώων ή από την εκμετάλλευση του κρέατος, του γάλακτος, του δέρματος ζώων ή από την πώληση, τη μεταφορά, την έκθεση ζωντανών ζώων, ή όσοι και όσες καταδιώκουν, θανατώνουν, κακοποιούν ή βασανίζουν μη ανθρώπινα ζώα για «ψυχαγωγικούς» ή «επιστημονικούς» λόγους.

23. Στους Θεσμούς του κόμματος και στις υποψηφιότητες των κομματικών μελών για τις δημοτικές, περιφερειακές, εθνικές και ευρωπαϊκές εκλογές, συμμετέχουν μόνο μέλη που έμπρακτα και δημόσια υποστηρίζουν τη φυτοφαγία, η οποία αποτελεί κεντρικό πολιτικό στόχο του κόμματος.

Διαγραφή ή μη άμεση εγγραφή μέλους

24. Η αίτηση ενός υποψηφίου μέλους δεν εγκρίνεται ή ακυρώνεται σε περίπτωση που το ζητήσουν τα 4/5 και πάνω των μελών του Συντονιστικού του κόμματος ή της Συλλογικότητας στην οποία υπάγεται το μέλος (υποψήφιο ή παλαιότερο).

25. Η επανεξέταση της αίτησης ή η ακύρωση της συμμετοχής ενός πολίτη στο κόμμα γίνεται από το Συντονιστικό και περιλαμβάνει:
• την άμεση, εντός τριών ημερών γραπτή ενημέρωση του υποψηφίου μέλους πως η αίτησή του (ή η συμμετοχή του στο κόμμα) εξετάζεται αμφισβητείται από το κόμμα, 
• την ολοκλήρωση της έρευνας εντός διαστήματος δύο μηνών από την ενημέρωση αυτή,
• τη γραπτή ενημέρωση του υποψηφίου (ή παλαιού) μέλους για τα αποτελέσματα της έρευνας, εντός τριών ημερών μετά την ολοκλήρωσή της.

26. Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθούν έγκαιρα και οι τρεις αυτές διαδικασίες, η αίτηση εγγραφής στο κόμμα (ή η περαιτέρω συμμετοχή του στο κόμμα) θεωρείται πως έγινε αποδεκτή κανονικά και το εξεταζόμενο μέλος (υποψήφιο ή παλαιό) συμμετέχει κανονικά στο κόμμα.

27. Μέλος που διαγράφτηκε (ή πολίτης που δεν εγκρίθηκε η εγγραφή του στο κόμμα) μπορεί να αιτηθεί την επάνοδο ή την εγγραφή του σε αυτό δεκαοκτώ μήνες μετά την απόφαση της μη εγγραφής ή της διαγραφής του.

Φίλοι του κόμματος

28. Φίλος του κόμματος είναι όποιος πολίτης άνω των 16 ετών το επιθυμεί, συμπληρώσει την αίτηση εγγραφής του στο μητρώο φίλων του κόμματος και είναι οικονομικά εντάξει όσον αφορά τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το κόμμα.

29. Κάθε φίλος του κόμματος προσαρτάται σε μία και μόνο συγκεκριμένη Συλλογικότητα του κόμματος (θεματική ή γεωγραφική ΣυντροφιάΟμάδαΚίνηση) ανάλογα με τον τόπο κατοικίας ή τα ενδιαφέροντά του.

30. Η αίτηση εγγραφής ενός πολίτη στο κόμμα ενεργοποιείται μόλις συμπληρωθεί η αίτηση και καταβληθεί η συνδρομή του.

31. Οι φίλοι του κόμματος ενημερώνονται για την κομματική ζωή και έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, στα Εσωκομματικά  Δημοψηφίσματα και σε όποια άλλη διαδικασία αποφασίζει το κόμμα.

32. Οι φίλοι του κόμματος δεν έχουν δικαίωμα εκλογής (εκλέγεσθαι) στους Θεσμούς του κόμματος.
Οικονομικοί πόροι και διαχείριση

33. Το κόμμα χρηματοδοτείται από τις συνδρομές των μελών του, από τις διαδικτυακές ψηφοφορίες, από δωρεές και από κάθε άλλο πόρο σύμφωνα με τον νόμο.

34. Ένα σημαντικό τμήμα των πόρων του κόμματος (μεταξύ 1/3 και 2/3 του συνόλου), αποδίδεται σε δράσεις υπέρ των ζώων (στείρωση, απελευθέρωση, περίθαλψη, φιλοξενία κ.λπ).

35. Την απόφαση για το μερίδιο των πόρων του κόμματος που αποδίδεται σε τέτοιες δράσεις τη λαμβάνει το Πανελλαδικό με απλή πλειοψηφία, στην πρώτη συνεδρίαση κάθε ημερολογιακού έτους. Αυτή η απόφαση ισχύει έως την επόμενη σχετική απόφαση.

36. Τον έλεγχο των οικονομικών του κόμματος αναλαμβάνουν ανεξάρτητοι λογιστές, μετά από απόφαση του Πανελλαδικού. Τα οικονομικά του κόμματος οφείλουν να ελέγχονται τουλάχιστο κάθε 24 μήνες

 
Οι Συλλογικότητές μας

Συλλογικότητες του κόμματος

37. Τα μέλη του κόμματος συγκροτούνται σε Συλλογικότητες, ανάλογα με τη γεωγραφική τους κατανομή ή/και τα ειδικά τους ενδιαφέροντα.

38. Οι Συλλογικότητες του κόμματος συγκροτούνται κατά σειρά σε Περιφέρειες, Νομούς (ή Εκλογικές Περιφέρειες στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη), Δήμους και Γειτονιές (μόνο σε Δήμους άνω των 50 χιλιάδων εγγεγραμμένων ψηφοφόρων ή πρωτεύουσες Νομών).

39. Σε κάθε Περιφέρεια, Νομό, Δήμο και Γειτονιά μπορεί να λειτουργεί μόνο μία Τοπική Συλλογικότητα και μία Θεματική ανά θέμα.

40. Οι Συλλογικότητες ονομάζονται:
• «Συντροφιά» (από 3 έως 9 μέλη),
• «Ομάδα» (από 10 έως 49 μέλη),
• «Κίνηση» (από 50 έως 299 μέλη).

41. Όταν σε μια Κίνηση έχουν εγγραφεί πάνω από 299 μέλη, αυτή υποχρεούνται να αποκεντρωθεί, δημιουργώντας από τις τάξεις της νέα Συλλογικότητα (ή νέες Συλλογικότητες)

42. Οι Συλλογικότητες (Συντροφιές, Ομάδες και Κινήσεις ) σχηματίζονται ελεύθερα, ανάλογα με τη βούληση των μελών και του καθένα και της καθεμιάς ξεχωριστά.

43. Η δημιουργία μιας νέας Συλλογικότητας σε κάθε επίπεδο δεν μπορεί να ακυρώνει τη λειτουργία μιας υπάρχουσας Συλλογικότητας στο ανώτερο επίπεδο (η λειτουργία μιας νέας Νομαρχιακής Συλλογικότητας δεν μπορεί να ακυρώνει τη λειτουργία μιας παλιότερης Περιφερειακής Συλλογικότητας, όπως η λειτουργία μιας νέας Δημοτικής Συλλογικότητας δεν μπορεί να ακυρώσει εκείνη μιας παλιότερης Νομαρχιακής, ή μια νέα Συλλογικότητα Γειτονιάς μια παλιότερη Δημοτική).

44. Η λειτουργία μιας νέας Τοπικής Συλλογικότητας σε κάθε επίπεδο δεν μπορεί να υποβαθμίζει τη Συλλογικότητα που βρίσκεται στο ανώτερο επίπεδο (να την μετατρέπει από Κίνηση σε Ομάδα ή από Ομάδα σε Συντροφιά)

45. Σε κάθε Περιφέρεια, Νομό, και Δήμο (ή και Γειτονιά) μπορεί να σχηματίζονται Θεματικές Συλλογικότητες (Συντροφιά ή Ομάδα ή Κίνηση) στη βάση κάποιου ειδικού ενδιαφέροντος των μελών της (π.χ. «Ομάδα Περίθαλψης Αδέσποτων Θήβας Κόμματος για τα Ζώα»).

46. Θεματική Συλλογικότητα μπορεί να σχηματίζεται από μέλη σε συμμετέχουν σε ΜΚΟ ή φιλοζωικούς συλλόγους ή άλλες ομάδες με σκοπούς ανάλογους με εκείνους του Κόμματος για τα Ζώα (π.χ. «Θεματική Ομάδα μελών Φιλοζωικού Συλλόγου Γλυφάδας») .

47. Η ίδρυση μιας νέας Θεματικής Συλλογικότητας δεν μπορεί να καταργεί ή να υποβαθμίζει μια υφιστάμενη Τοπική Συλλογικότητα.

Περιφερειακό Κόμμα

48. Σε περίπτωση που σε μια Περιφέρεια υπάρχουν πάνω από 500 μέλη, οργανώνεται Περιφερειακό Κόμμα.

49. Το Περιφερειακό Κόμμα (π.χ. Κόμμα για τα Ζώα Κρήτης) λειτουργεί όπως το κόμμα στο εθνικό επίπεδο, στο πλαίσιο των αποφάσεων του κόμματος. Λειτουργεί όλους τους Θεσμούς του εθνικού κόμματος (Επικεφαλής, Συντονιστικό, Περιφερειακό, Συνέδριο). Επιλέγει εάν θα έχει αυτόνομη οικονομική υπόσταση από το υπόλοιπο κόμμα ή εάν θα χρηματοδοτείται από αυτό, αναλογικά με τον αριθμό των μελών του.
Διοίκηση των Συλλογικοτήτων

50. Κάθε Συλλογικότητα εκλέγει Διοίκηση που έχει πάντοτε άρτιο αριθμό μελών. 

51. Τα μέλη της Διοίκησης των συλλογικοτήτων κατανέμουν στα μέλη τους τούς ρόλους του Ταμία ή/και του Εκπροσώπου Τύπου ή/και του Οργανωτικού Υπευθύνου ή/και του Πολιτικού Υπεύθυνου ή/και του Συντονιστή Ακτιβιστικών Δράσεων.

52. Οι Ταμίες είναι υπεύθυνοι για τη συλλογή, την αποταμίευση, την αξιοποίηση των οικονομικών πόρων της συλλογικότητας του κόμματος.

53. Οι Εκπρόσωποι Τύπου συντάσσουν δελτία τύπου και εξασφαλίζουν τη δημοσίευσή τους σε έντυπα ή ψηφιακά μέσα ενημέρωσης. Εκπροσωπούν επίσης το κόμμα σε ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές εμφανίσεις.

54. Οι Οργανωτικοί Υπεύθυνοι συγκαλούν τις συνεδριάσεις και τις δραστηριότητες της Διοίκησης ή της ολομέλειας της Συλλογικότητας, συντάσσουν και κοινοποιούν τα πρακτικά των συνεδριάσεων, συμπληρώνουν και φυλάσσουν τα μητρώα μελών της Συλλογικότητας.

55. Οι Πολιτικοί Υπεύθυνοι εξασφαλίζουν πως η Συλλογικότητα λειτουργεί εντός του πλαισίου των αποφάσεων του κόμματος και ενημερώνουν για την πολιτική του κόμματος τα μέλη και τους φίλους της Συλλογικότητας και τους πολίτες της περιοχής.

56. Οι Συντονιστές Ακτιβιστικών Δράσεων οργανώνουν και φέρουν εις πέρας ακτιβιστικές μη βίαιες ενέργειες στην περιοχή λειτουργίας της συλλογικότητάς τους.

57. Τα μέλη της Διοίκησης κάθε Συλλογικότητας επικοινωνούν συχνά και εγκρίνουν κατά πλειοψηφία τις πρωτοβουλίες και τις ενέργειες που αναλαμβάνει και πραγματοποιεί κάθε μέλος της Διοίκησης.

58. Όλα τα μέλη της Διοίκησης λογοδοτούν για το έργο τους κάθε έξι μήνες στη Διοίκηση ή την ολομέλεια της Συλλογικότητας.
Οι Θεσμοί μας

Θεσμοί του κόμματος

Α. Το Συνέδριο του κόμματος

59. Το Συνέδριο αποτελεί τον ανώτερο θεσμό του κόμματος. Οι αποφάσεις του δεν μπορούν να τροποποιηθούν ή να ακυρωθούν παρά μόνο από άλλο Συνέδριοτου κόμματος.

60. Στο Συνέδριο συμμετέχουν όλα τα μέλη του κόμματος, εφόσον ο αριθμός τους δεν υπερβαίνει τα τριακόσια (300).

61. Σε περίπτωση που το κόμμα έχει περισσότερα από τριακόσια μέλη, διεξάγονται εκλογές αντιπροσώπων στις Συλλογικότητες του κόμματος (αρχίζοντας από τις πολυπληθέστερες), ώστε να εκλεγούν οι τριακόσιοι σύνεδροι.

62. Το Συνέδριο διοργανώνεται σε διάστημα από οκτώ έως δεκαέξι μήνες μετά τη διοργάνωση του προηγουμένου Συνεδρίου. Επιδιώκεται κάθε χρόνο να διεξάγεται ένα Συνέδριο.

63. Η Ημερήσια Διάταξη του Συνεδρίου μπορεί να αφορά:
 ► Την εκλογή των δύο Επικεφαλής του κόμματος.
 ► Την εκλογή των μελών του Συντονιστικού και του Πανελλαδικού.
 ► Τη σύνταξη και έγκριση του Πολιτικού Προγράμματος του Κόμματος για τα Ζώα.

64. Την ημερήσια διάταξη του κάθε Συνεδρίου την αποφασίζει το προηγούμενο Συνέδριο με απλή πλειοψηφία. Η απόφαση αυτή προηγείται κάθε άλλης απόφασης του Συνεδρίου. 

Πολιτική Απόφαση

65. Κάθε Συνέδριο στο οποίο δεν ψηφίζεται Πολιτικό Πρόγραμμα ψηφίζει με απλή πλειοψηφία Πολιτική Απόφαση, στην οποία καταγράφονται οι εκτιμήσεις του κόμματος για την πολιτική, κοινωνική και οικονομική συγκυρία στην Ελλάδα, την Ευρώπη και διεθνώς, για την οργανωτική και πολιτική του πορεία και για την μελλοντική του κατεύθυνση και τις προτεραιότητές του.

66. Η Πολιτική Απόφαση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 1,800 λέξεις.

67. Η Πολιτική Απόφαση υπερψηφίζεται με απλή πλειοψηφία 1/2 από το Πανελλαδικό από τέσσερις έως ενάμισι μήνα (45 ημέρες) πριν το Συνέδριο. Σε περίπτωση που σχέδια Πολιτικής Απόφασης υποστηρίζονται από περισσότερο από το 1/10 του Πανελλαδικού (και τουλάχιστο τρία άτομα) ή από την πλειοψηφία σε κάποιο Περιφερειακό Κόμμα, τα σχέδια αυτά παρατίθενται αντιπαραθετικά σε ψηφοφορία στο Συνέδριο.

Β. Οι Επικεφαλής του κόμματος

68. Οι Επικεφαλής εκλέγονται από το Συνέδριο με θητεία διάρκειας ενός, δύο ή τριών ετών, που την αποφασίζει το Συνέδριο που τους εκλέγει, στην πρώτη του απόφαση, πριν την εκλογή τους.

69. Υποψήφιοι Επικεφαλής μπορεί να είναι όσοι/όσες/όσα μέλη προτείνονται ενυπόγραφα:
• από το 15% και πάνω των Συνέδρων ή το 20% και πάνω του Πανελλαδικού ή
• από την πλειοψηφία στο 10% και πάνω των Συλλογικοτήτων, στο οποίο να συμμετέχουν τουλάχιστο το 15% των μελών του κόμματος ή
• από την πλειοψηφία των μελών τουλάχιστο του 20% των Περιφερειακών Κομμάτων στα οποία να συμμετέχουν τουλάχιστο το 15% των μελών του κόμματος

70. Η εκλογή των Επικεφαλής γίνεται από ενιαία λίστα υποψηφίων με μυστική ψηφοφορία και με επιλογή δύο υποψηφίων με σταυρό.

71. Οι Επικεφαλής του κόμματος:
• Εκπροσωπούν το κόμμα στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
• Συμμετέχουν αυτοδικαίως με δικαίωμα λόγου και ψήφου σε όλους τους Θεσμούς (Συντονιστικό, Πανελλαδικό κ.λπ) και όλες τις Συλλογικότητες του κόμματος
• Με ομοφωνία μπορούν να συγκαλούν έως δύο έκτακτες συνεδριάσεις του Πανελλαδικού και έως έξι συνεδριάσεις του Συντονιστικού ετησίως.

Γ. Το Πανελλαδικό

72. Το Πανελλαδικό αποτελείται από τουλάχιστο 10 και το πολύ 54 μέλη. Ο αριθμός των μελών του είναι ο πλησιέστερος άρτιος αριθμός στο 10% των μελών του κόμματος τη στιγμή της εκλογής του, ανάμεσα στο 10 και στο 54.

73. Ο αριθμός των μελών του Πανελλαδικού υπολογίζεται από το Συντονιστικό, ανάλογα με τα μέλη που είναι ταμειακά εντάξει μετά την έναρξή του Συνεδρίου και ανακοινώνεται  στο Συνέδριο από τους Επικεφαλής μετά την έναρξη του Συνεδρίου.

74. Το Πανελλαδικό εκλέγεται από το Συνέδριο:
• με ενιαίο κατάλογο υποψηφίων ή
• με χωριστούς καταλόγους (ψηφοδέλτια), που εκφράζουν διαφορετικές πολιτικές απόψεις.

75. Τα διαφορετικά ψηφοδέλτια οφείλουν να παρουσιάζουν καταγεγραμμένες και δημοσιοποιημένες τις πολιτικές τους απόψεις και ολοκληρωμένο τον κατάλογο των υποψηφίων τους τουλάχιστο δύο ημέρες πριν την έναρξη του Συνεδρίου.

76. Στην περίπτωση ύπαρξης πολλών ψηφοδελτίων, η εκλογή των μελών του Πανελλαδικού γίνεται με σταυροδοσία και αναλογική εκπροσώπηση όλων των ψηφοδελτίων που έχουν ξεπεράσει το 5% των εγκύρων ψηφοδελτίων και με εκλογικό μέτρο τον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων δια του αριθμού των θέσεων του Πανελλαδικού μείον ένα (ώστε να ενθαρρύνεται η συναίνεση και όχι η εκλογή  μελών από πολύ μειοψηφικά ψηφοδέλτια).

77. Τη θητεία του Πανελλαδικού (ένα, δύο ή τρία χρόνια) την αποφασίζει το Συνέδριο που το εκλέγει, στην πρώτη του απόφαση, πριν την εκλογή του.

78. Κάθε Περιφερειακό Κόμμα εκλέγει αυτοδίκαια στο Πανελλαδικό, με δική του διαδικασία, αριθμό μελών ανάλογο με το ποσοστό των μελών του Περιφερειακού Κόμματος επί του συνολικού αριθμού των μελών του κόμματος, που όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% των μελών του Πανελλαδικού. Η διαδικασία αυτή οφείλει να έχει ολοκληρωθεί το πολύ τέσσερις μήνες και τουλάχιστο πέντε ημέρες πριν την σύγκληση του Συνεδρίου, που σε αυτή την περίπτωση συμπληρώνει με εκλογή μόνο τις εναπομείνασες θέσεις του Πανελλαδικού, από υποψήφιους όμως που δεν έθεσαν υποψηφιότητα για εκλογή στο Πανελλαδικό στις σχετικές διαδικασίες του Περιφερειακού Κόμματος που έχει ήδη εκλέξει τα μέλη του στο Πανελλαδικό.

79. Το Πανελλαδικό συνεδριάζει τουλάχιστο εννιά φορές ετησίως. Ανάμεσα σε δύο συνεδριάσεις του δεν μπορεί να μεσολαβούν περισσότερες από πενήντα ημέρες. Κάθε σύνοδος του Πανελλαδικού αποφασίζει κατά τη διάρκεια των εργασιών του την ημερομηνία της επόμενης συνεδρίασής του.

80. Εκτάκτως το Πανελλαδικό μπορεί να συνεδριάσει μετά από ομόφωνη απόφαση των Επικεφαλής.

81. Το Πανελλαδικό:
• Εκπονεί πολιτικές αποφάσεις το πολύ 1,000 λέξεων για την πορεία του κόμματος στην συγκυρία και τη δράση του το επόμενο διάστημα, στο πνεύμα των Πολιτικών Αποφάσεων του Συνεδρίου και για να επιτευχθούν οι στόχοι του Πολιτικού Προγράμματος του Κόμματος.
• Καθορίζει την πολιτική τοποθέτηση του κόμματος σε ζητήματα που απασχολούν την πολιτική συγκυρία.
• Αξιολογεί την πολιτική δράση των Επικεφαλής και του Συντονιστικού, την πορεία υλοποίησης του Προγράμματος και τη διαχείριση των οικονομικών του κόμματος.
• Προγραμματίζει την πολιτική παρουσία του κόμματος και τις πολιτικές εκδηλώσεις του το επόμενο διάστημα.
• Εξασφαλίζει τη σωστή σύγκληση του Συνεδρίου του, και εγκρίνει ή επικυρώνει την επιλογή των υποψηφίων του κόμματος στις τοπικές (δημοτικές και περιφερειακές), τις βουλευτικές και τις ευρωπαϊκές εκλογές και όλες τις άλλες εκλογικές διαδικασίες.

Δ. Το Συντονιστικό

82. Το Συντονιστικό αποτελείται από τουλάχιστο 4 και το πολύ 12 μέλη. Ο αριθμός των μελών του είναι ο πλησιέστερος άρτιος αριθμός στο 25% των μελών του Πανελλαδικού που το εκλέγει.

83. Το Συντονιστικό εκλέγεται από το Συνέδριο, αμέσως μετά την εκλογή του Πανελλαδικού και από μέλη που συμμετέχουν σε αυτό, με θητεία ένα, δύο ή τρία χρόνια, ανάλογα με την απόφαση του Συνεδρίου που το εκλέγει, στην πρώτη του απόφαση, πριν την εκλογή του.

84. Το Συντονιστικό εξασφαλίζει την καθημερινή λειτουργία του κόμματος. Εκδίδει δελτία τύπου, οργανώνει τις κεντρικές εκδηλώσεις και την παρουσία του κόμματος σε κεντρικά πολιτικά γεγονότα. Παρακολουθεί τη δράση των συλλογικοτήτων και συντονίζει τη λειτουργία τους.

85. Το Συντονιστικό συνεδριάζει κάθε εβδομάδα, τουλάχιστο τριάντα φορές ετησίως, και τα μέλη του βρίσκονται καθημερινά σε επικοινωνία.

86. Εκτάκτως το Συντονιστικό μπορεί να συνεδριάσει μετά από ομόφωνη απόφαση των Επικεφαλής.

87. Τη λειτουργία του Συντονιστικού εποπτεύει και κατευθύνει ο Γραμματέας του. Κάθε μέλος του Συντονιστικού αναλαμβάνει Γραμματέας του διαδοχικά, ανά μήνα, με αλφαβητική σειρά επωνύμου, αρχής γενομένης από ένα γράμμα που προκύπτει με κλήρωση.
Ψηφοφορίες και δημοψηφίσματα

Ηλεκτρονική ψηφοφορία

88. Κάθε μέλος και φίλος του κόμματος μπορεί να συμμετέχει σε ψηφοφορίες του Συντονιστικού, του Πανελλαδικού, του Συνεδρίου και στα Εσωκομματικά Δημοψηφίσματα.

89. Το κόμμα υποχρεούται να διαθέτει στα μέλη και τους φίλους μέσω διαδικτύου ή κινητής τηλεφωνίας εφαρμογή ή/και ιστοσελίδα που εξασφαλίζει πως κάθε μέλος ή φίλος μπορεί να συμμετέχει σε ηλεκτρονικές ψηφοφορίες του Συντονιστικού, του Πανελλαδικού και του Συνεδρίου.

90. Η εφαρμογή ή η ιστοσελίδα εξασφαλίζει το αδιάβλητο της ψηφοφορίας, με την παροχή ειδικού κωδικού (pin) για κάθε χρήστη της εφαρμογής (user), μέλος ή φίλο του κόμματος. 

91. Για τη συμμετοχή τους στην ηλεκτρονική ψηφοφορία τα μέλη και οι φίλοι του κόμματος καταβάλλουν συνδρομή (ισόβια, ετήσια ή ανά ψηφοφορία).

92. Τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες σε κάθε Θεσμό τις οργανώνει και τις αναγγέλλει αντίστοιχα το Συντονιστικό, το Πανελλαδικό και το Συνέδριο παράλληλα με τη κάθε τους σύνοδο.

93. Η εκλογή Επικεφαλής, Πανελλαδικού και Συντονιστικού και η έγκριση του Πολιτικού Προγράμματος του κόμματος συμπεριλαμβάνουν και ηλεκτρονική ψηφοφορία.

94. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία διαρκεί τουλάχιστο τέσσερις ημέρες. Ξεκινά πριν ή κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας που διεξάγεται με φυσική παρουσία στους Θεσμούς του κόμματος.

95Κάθε ψήφος στην ηλεκτρονική ψηφοφορία υπολογίζεται στο 2% της ψήφου με φυσική παρουσία. Συνολικά, οι ψήφοι της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας δεν μπορούν να είναι πάνω από το 40% των ψήφων με φυσική παρουσία στο Συντονιστικό, στο Πανελλαδικό, και στο Συνέδριο.

96. Τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών ψηφοφοριών, στα οποία μέχρι τη λήξη της ψηφοφορίας με φυσική παρουσία έχουν πρόσβαση μόνον οι Επικεφαλής του κόμματος, απαγορεύεται να ανακοινώνονται πριν την ανακοίνωση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας με φυσική παρουσία. Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, η πρόσβαση στο αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας «ανοίγει» για όλα τα μέλη και τους φίλους του κόμματος.

Εσωκομματικό Δημοψήφισμα

97. Το Εσωκομματικό Δημοψήφισμα το προκηρύσσει το Πανελλαδικό, με απλή πλειοψηφία.

98. Στο Εσωκομματικό Δημοψήφισμα συμμετέχουν με ηλεκτρονική ψηφοφορία και/η με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο μέλη και φίλοι του κόμματος που καταχωρούνται σε Συλλογικότητες σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική ενότητα (Δήμος, Νομός, Περιφέρεια, Επικράτεια).

99. Το Εσωκομματικό Δημοψήφισμα έχει δεσμευτικό χαρακτήρα και γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο. Στο Εσωκομματικό Δημοψήφισμα η ψήφος των μελών του κόμματος έχει τριπλάσια αξία από εκείνη των φίλων. Το σύνολο των ψήφων των φίλων του κόμματος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το 75% εκείνου των μελών του .

 
Το Πολιτικό μας πρόγραμμα

100. Το Συνέδριο ψηφίζει το Πολιτικό Πρόγραμμα του κόμματος, εφόσον αυτό επιτάσσει η ημερήσια του διάταξη.

101. Το αν το Πολιτικό Πρόγραμμα θα είναι ετήσιο, διετές ή τριετές το αποφασίζει το Συνέδριο που το ψηφίζει, στην πρώτη του απόφαση.

102. Το Πολιτικό Πρόγραμμα υπηρετεί και υλοποιεί τον σκοπό του κόμματος, τη διαδικασία απελευθέρωσης των ζώων. Επίσης τον οικολογικό μετασχηματισμό και τη φυτοφαγική μετάβαση.

103. Στο Πολιτικό Πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται οι απόλυτες πολιτικές προτεραιότητες του κόμματος το διάστημα της ισχύος του.

104. Το Πολιτικό Πρόγραμμα συντάσσεται έτσι ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί η πορεία της υλοποίησής του.
• Συμπεριλαμβάνει μετρήσιμους και σαφείς στόχους.
• Οι στόχοι αυτοί καλό είναι να διαβαθμίζονται ανάλογα με το αν το κόμμα έχει χαμηλή ή αυξημένη πολιτική επιρροή (να υπάρχουν «ελάχιστοι» και «μέγιστοι» στόχοι, «minima» και «maxima»).

105. Η λειτουργία όλων των Θεσμών και των Συλλογικοτήτων του κόμματος καθορίζεται από την κατά το δυνατό πιο ολοκληρωμένη υλοποίηση του Πολιτικού  Προγράμματος.

106. Το Πολιτικό Πρόγραμμα αποτελεί το θεμελιώδες κείμενο του κόμματος. Καταβάλλεται κάθε προσπάθεια να αναγνωσθεί, να συζητηθεί και να το αποδεχθούν όσο το δυνατό περισσότεροι πολίτες.

107. Πολιτικά υπεύθυνοι για την υλοποίηση του Πολιτικού Προγράμματος είναι το Πανελλαδικό, οι Επικεφαλής και το Συντονιστικό.

108. Η πορεία υλοποίησης του Πολιτικού Προγράμματος θεωρείται επιτυχημένη εάν έχουν επιτευχθεί τα ελάχιστα (minima) στα 4/5 των στόχων του τουλάχιστο. Κρίνεται δε οπωσδήποτε αποτυχημένη εφόσον δεν έχουν επιτευχθεί τα ελάχιστα (minima) στο 1/5 των στόχων του.

109. Το αν ο βαθμός υλοποίησης του Πολιτικού Προγράμματος κρίνεται επιτυχημένος ή αποτυχημένος το κρίνει το Συνέδριο, μετά από εισήγηση των Επικεφαλήςκαι του Συντονιστικού που την έχει εγκρίνει το Πανελλαδικό με απλή πλειοψηφία. Εάν δεν εγκριθεί καμία εισήγηση, παρουσιάζονται ισότιμα στο Συνέδριο:
• Όλες οι εισηγήσεις μελών του Συντονιστικού και των Επικεφαλής που έχουν λάβει τουλάχιστο το 1/3 των ψήφων του Πανελλαδικού ή εάν καμία δεν το έχει πετύχει αυτό.
• Εκείνη η εισήγηση που έλαβε τις σχετικά περισσότερες ψήφους στο Πανελλαδικό.
Ποσόστωση ταυτοτήτων φύλου, απαρτία, αναπληρώσεις, εναλλαγή

110. Σε όλους τους Θεσμούς (Επικεφαλής, Συντονιστικό, Πανελλαδικό), εκπροσωπούνται στο μέτρο του δυνατού όλες οι ταυτότητες φύλου (ΤΦ).

111. Κάθε μέλος του κόμματος καλείται να επιλέξει μια ΤΦ (άνδρας, γυναίκα, LGBT, non binary/ μη δυικοί, άλλη). Όσοι δεν επιλέξουν ΤΦ εντάσσονται στην κατηγορία «καμία».

112. Στις εκλογές στους Θεσμούς (Επικεφαλής, Συντονιστικό, Πανελλαδικό) εκλέγεται από κάθε ΤΦ, αρχίζοντας από την πιο ολιγάριθμη, αριθμός που ισούται με το γινόμενο του ποσοστού επί τοις εκατό όσων έχουν επιλέξει την ΤΦ επί τον αριθμό των μελών του Θεσμού δια του 133, στρογγυλοποιημένο προς τα επάνω (Αν ν< INT.49=INT+0, αν ν>= INT.50=INT+1, ). 

Ο τύπος είναι:
[Ποσοστό % που έχει κάθε ΤΦ Χ Αριθμός μελών του Θεσμού / 133]

Οι ΤΦ που δεν εκλέγουν μέλη ομαδοποιούνται από την πιο ολιγομελή προς τις πολυπληθέστερες, μέχρι να ενταχθούν όλες σε μια ομάδα που εκλέγει τουλάχιστο ένα μέλος.

Απαρτία στους Θεσμούς

113. Το Συντονιστικό, το Πανελλαδικό και το Συνέδριο έχουν απαρτία εφόσον είναι παρόντα το 1/3 και πάνω των μελών τους.

114. Οι Επικεφαλής έχουν απαρτία εφόσον είναι παρόντα το 1/2 και πάνω των μελών τους (αναφέρεται κυρίως στην περίπτωση που συμμετέχουν στους Επικεφαλής με δικαίωμα ψήφου ένας ή δύο Επίτιμοι Ιδρυτές).

Αναπληρωματικά μέλη στους Θεσμούς

115. 
Σε όλους τους Θεσμούς ανακηρύσσονται αναπληρωματικά μέλη ισάριθμα με το 50% των μελών του Θεσμού, που αναπληρώνουν τα τακτικά μέλη σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος, παραίτησης κ.λπ.

116. Σε περίπτωση καθυστερημένης συμμετοχής του τακτικού μέλους ενός Θεσμού και σε περίπτωση που αυτό έχει αναπληρωθεί από αναπληρωματικό μέλος, το αναπληρωματικό μέλος παύει να συμμετέχει στον Θεσμό μόλις εμφανισθεί και δηλώσει παρουσία το τακτικό μέλος.

Εναλλαγή προσώπων στους Θεσμούς

117. 
Κανένα μέλος του κόμματος δεν μπορεί να συμμετέχει στους Επικεφαλής ή στο Συντονιστικό ή στο Πανελλαδικό πάνω από επτά συνεχόμενα χρόνια ή δέκα χρόνια συνολικά στον κάθε Θεσμό, με διετές τουλάχιστο διάλειμμα μεταξύ των θητειών του.

Επίτιμοι Ιδρυτές

118. Το Α’ Συνέδριο είναι δυνατό να τιμήσει έως δύο από τους Ιδρυτές δίνοντάς τους με ψηφοφορία τον τίτλο του Επίτιμου Ιδρυτή του κόμματος. Οι εκλεγμένοι Επίτιμοι Ιδρυτές του κόμματος έχουν οπωσδήποτε, εφόσον παραμένουν μέλη του κόμματος, δικαίωμα παρουσίας και λόγου στους Θεσμούς του κόμματος (Επικεφαλής, Συντονιστικό, Πανελλαδικό). Κάθε Συνέδριο αποφασίζει εάν θα τους δίνεται και δικαίωμα ψήφου σε κάποιον ή κάποιους από τους Θεσμούς.

 
Συμμετοχή στις εκλογές

119. Το Πανελλαδικό εισηγείται τη συμμετοχή ή μη του κόμματος σε Δημοτικές, Περιφερειακές, Εθνικές, Ευρωπαϊκές ή άλλες εκλογές. 
• Το Πανελλαδικό αποφασίζει για το ζήτημα αυτό εφόσον κάποια πρόταση έχει συγκεντρώσει πλειοψηφία 2/3 και πάνω στον συγκεκριμένο Θεσμό. 
• Σε περίπτωση που αυτό δεν συμβεί το ζήτημα παραπέμπεται σε τακτικό ή έκτακτο Συνέδριο ή Εσωκομματικό Δημοψήφισμα. Ως ισότιμες εισηγήσεις του Πανελλαδικού θεωρούνται όσες συγκέντρωσαν αθροιστικά όχι περισσότερο από το τα 4/5 του Θεσμού. 

Σε περίπτωση π.χ. που η πρόταση Α συγκεντρώσει 42% του Πανελλαδικού, η πρόταση Β το 22% και η πρόταση Γ το 18%, ως εισηγήσεις προκρίνονται μόνο η Α και η Β (με άθροισμα 64% και όχι και η Γ, καθώς το άθροισμα Α+Β+Γ υπερβαίνει το 80%)

120. Το Πανελλαδικό αποφασίζει με σχετική πλειοψηφία εάν τις εισηγήσεις του για συμμετοχή ή μη σε Εκλογές θα την εγκρίνουν το τακτικό ή το έκτακτο Συνέδριο του κόμματος ή Εσωκομματικό Δημοψήφισμα.

121. Σε περίπτωση που καμία από τις προτάσεις του Πανελλαδικού περί συμμετοχής ή όχι στις εκλογές δεν εγκριθεί με απλή πλειοψηφία στο τακτικό ή στο έκτακτο Συνέδριο ή στο Εσωκομματικό Δημοψήφισμα, θεωρείται πως έχει ληφθεί απόφαση για μη συμμετοχή του κόμματος στις εκλογές. 

122. Σε περίπτωση συμμετοχής στις εκλογές, ο τίτλος του ψηφοδελτίου (εφόσον δεν έχει υπάρξει προεκλογική συνεργασία) περιλαμβάνει σε όλες τις εκλογές τον προσδιορισμό «για τα Ζώα», με πρόσθεση αποκλειστικά και μόνο τοπικού προσδιορισμού, αλλά σε καμία περίπτωση άλλου πολιτικού προσδιορισμού. Μπορεί να παρατίθεται γεωγραφικός προσδιορισμός («Ήπειρος για τα Ζώα», «Γαλάτσι για τα Ζώα» κ.ο.κ, αλλά όχι «Θεσσαλία για την Οικολογία και τα Ζώα» ή «Δημοκρατικό Περιστέρι για τα Ζώα» κ.ο.κ.).

123. Σε περίπτωση μη συμμετοχής στις εκλογές, μπορεί να εγκριθεί σε ορισμένα μέλη του κόμματος να συμμετέχουν ως υποψήφιοι σε άλλα ψηφοδέλτια, ως «μέλη του Κόμματος για τα Ζώα», με χρήση του εμβλήματος του κόμματος και υποστήριξη μόνο των θέσεων του Πολιτικού Προγράμματος του Κόμματος για τα Ζώα. Κάτι τέτοιο εγκρίνεται από  το Πανελλαδικό με πλειοψηφία 2/3 και πάνω (ή εάν δεν υπάρχει χρόνος να συνεδριάσει αυτό το όργανο το Συντονιστικό, με πλειοψηφία 3/4 και πάνω) .

Επιλογή υποψηφίων στις εκλογές

124. Σε περίπτωση συμμετοχής το κόμματος σε εκλογές, τα μέλη των Συλλογικοτήτων της αντίστοιχης γεωγραφικής ενότητας (Δήμου, Περιφέρειας, Εκλογικής Περιφέρειας κ.ο.κ) διαμορφώνουν με Εσωκομματικό Δημοψήφισμα λίστα υποψηφίων και σειρά προτίμησης.

125. Η λίστα υποψηφίων εγκρίνεται από το Πανελλαδικό (ή από το Συντονιστικό εάν κριθεί πως υπάρχει πίεση χρόνου) με απλή πλειοψηφία.

126. Στη συνέχεια οι Θεσμοί του κόμματος έχουν δικαίωμα να μην εγκρίνουν (να διαγράψουν από υποψήφιους) έως και το 20% της λίστας υποψηφίων που τους έχει παραδοθεί από τις Συλλογικότητες και να αλλάξουν το πολύ κατά δύο θέσεις (από 3η σε 5η ή 1η) έως το 20% της λίστας υποψηφίων που παραμένουν στη λίστα που τους έχει δοθεί από τις Συλλογικότητες.

127. Οι διαγραφές και οι αλλαγές στη σειρά των υποψηφίων ψηφίζονται από το Θεσμό με απλή πλειοψηφία, ανάμεσα σε ολοκληρωμένες προτάσεις που περιλαμβάνουν όλες τις διαγραφές και όλες τις αλλαγές σειράς. Η λίστα που προκύπτει είναι η τελική λίστα του Κόμματος για τα Ζώα στον Δήμο, στην Περιφέρεια ή όποια άλλη εκλογική περιφέρεια.

128. Σε περίπτωση που οι Θεσμοί δεν διαμορφώσουν εγκαίρως (μια εβδομάδα πριν αυτή ανακηρυχθεί από τις εκλογικές αρχές) τη λίστα των υποψηφίων που τους έχει δοθεί από τις Συλλογικότητες, θεωρείται πως έχει εγκριθεί αυτούσια η πρόταση της Συλλογικότητας.

129. Σε περίπτωση που υπάρχει Περιφερειακό Κόμμα, τη λίστα των υποψηφίων των Συλλογικοτήτων εγκρίνει και διαμορφώνει κατ’ αναλογία το Περιφερειακό(ή το Συντονιστικό του ΠΚ και όχι το Πανελλαδικό ή το Συντονιστικό του εθνικού κόμματος.

130. Στις ευρωεκλογές, η λίστα των υποψηφίων διαμορφώνεται με Εσωκομματικό Δημοψήφισμα που εγκρίνει μόνο το Πανελλαδικό με απλή πλειοψηφία και τη διαμορφώνει όπως τις υπόλοιπες λίστες.

Εκλογική Επιτροπή

131. Στην προεκλογική περίοδο (από ένα χρόνο έως πέντε εβδομάδες πριν μια εκλογική αναμέτρηση) το Πανελλαδικό, με πλειοψηφία 2/3 και πάνω, είναι δυνατό να εκχωρήσει όλες τις αρμοδιότητές του σε Εκλογική Επιτροπή. Η Εκλογική Επιτροπή μπορεί να έχει το πολύ διπλάσια μέλη από το Πανελλαδικό. Τα μέλη της Εκλογικής Επιτροπής μπορεί να είναι μέλη αλλά και φίλοι του κόμματος ή να μην έχουν καμία οργανωτική σχέση με το κόμμα. Πέραν των μελών του Πανελλαδικού, που συμμετέχουν αυτοδίκαια στην Εκλογική Επιτροπή εφόσον το ζητήσουν, η συμμετοχή του κάθε μέλους της Εκλογικής Επιτροπής προτείνεται από τουλάχιστο το 10% των μελών του Πανελλαδικού (και όχι λιγότερα από δύο μέλη) και εγκρίνεται από το Πανελλαδικό με μυστική ψηφοφορία.
Άλλα θέματα

Εσωτερικοί Κανονισμοί

132. 
Για την καλύτερη λειτουργία των Συλλογικοτήτων, είναι δυνατό να εγκρίνεται με απλή πλειοψηφία από τη Διοίκησή τους εσωτερικός κανονισμός της Συλλογικότητας, που να τηρεί απαρέγκλιτα όλες τις διατάξεις του καταστατικού και να κινείται αυστηρά στο πλαίσιο όσων προβλέπει το Καταστατικό.

133. Για την καλύτερη λειτουργία των Θεσμών, είναι δυνατό να εγκρίνεται με απλή πλειοψηφία από το Πανελλαδικό εσωτερικός κανονισμός του Πανελλαδικού, του Συντονιστικού και των Επικεφαλής, που να τηρεί απαρέγκλιτα όλες τις διατάξεις του καταστατικού και να κινείται αυστηρά στο πλαίσιο όσων προβλέπει το καταστατικό.

134. Κάθε εσωτερικός κανονισμός κοινοποιείται σε όλους τους Θεσμούς αμέσως ( σε διάστημα 24 ωρών) μετά την υπερψήφισή του.

135. Τους εσωτερικούς κανονισμούς είναι δυνατό να απορρίψουν σε διάστημα ενός μήνα από την κοινοποίησή τους οι Επικεφαλής με ομοφωνία ή το Συντονιστικό με πλειοψηφία 2/3 και πάνω ή το Πανελλαδικό με πλειοψηφία 2/3 και πάνω. Σε περίπτωση λειτουργίας Περιφερειακού Κόμματος, τη διαδικασία αυτή αναλαμβάνουν οι Θεσμοί του Περιφερειακού Κόμματος.

136. Σε περίπτωση μη απόρριψης ενός εσωτερικού κανονισμού από κάποιον Θεσμό, αυτός ισχύει κανονικά.

Συνένωση με άλλο κόμμα ή διάλυση του κόμματος

137. Το κόμμα μπορεί να διαλυθεί ή να συγχωνευθεί με άλλο κόμμα εάν αυτή η απόφαση εγκριθεί με ποσοστό 3/4 και πάνω σε Εσωκομματικό Δημοψήφισμα και στη συνέχεια το αποτέλεσμα αυτό επικυρωθεί από το Πανελλαδικό με πλειοψηφία 2/3 και πάνω.

Νεανική οργάνωση

138. Τα μέλη του Κόμματος ηλικίας 16 έως 28 ετών μπορούν να δημιουργήσουν τη δική τους νεανική οργάνωση.

139. Ο τίτλος, το καταστατικό και το έμβλημα της νεανικής οργάνωσης εγκρίνονται από το Συνέδριο με απλή πλειοψηφία. Μετά την έγκριση η νεανική οργάνωση λειτουργεί εντελώς αυτόνομα από το κόμμα.

140. Τα μέλη της νεανικής οργάνωσης θεωρούνται αυτοδίκαια μέλη του κόμματος. Το κόμμα διατηρεί το δικαίωμα να τα διαγράψει από τα μέλη του.

141. Τα διαγραμμένα από το κόμμα μέλη της νεανικής οργάνωσης συμμετέχουν κανονικά στη νεανική οργάνωση.

142. Στο καταστατικό της νεανικής οργάνωσης οφείλει να προβλέπεται πως αυτή μπορεί να διαλυθεί από το Συνέδριο του Κόμματος για τα Ζώα με πλειοψηφία 2/3 και πάνω.

Δεξαμενή σκέψης

143. Τα μέλη του κόμματος μπορούν να δημιουργήσουν μία δεξαμενή σκέψης (think tank) του κόμματος, με σκοπό την επιστημονική τεκμηρίωση των θέσεων του κόμματος.

144. Ο τίτλος, το καταστατικό και το έμβλημα της δεξαμενής σκέψης εγκρίνονται από το Συνέδριο ή το Πανελλαδικό. Μετά την έγκριση, η δεξαμενή σκέψης λειτουργεί εντελώς αυτόνομα από το κόμμα.

145. Στο καταστατικό της δεξαμενής σκέψης του κόμματος οφείλει να προβλέπεται πως αυτή μπορεί να διαλυθεί από το Συνέδριο του Κόμματος για τα Ζώα με πλειοψηφία 2/3 και πάνω ή το Πανελλαδικό του Κόμματος για τα Ζώα με πλειοψηφία 3/4 και πάνω.

Τροποποίηση του καταστατικού

146. Το παρόν καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί από:
► έκτακτο (καταστατικό) Συνέδριο με απλή πλειοψηφία ή
► από το Πανελλαδικό, με πλειοψηφία 3/4 και πάνω ή
► από ομόφωνη συμφωνία των Επικεφαλής και του Συντονιστικού.
Μεταβατικές διατάξεις έως το Α’ Συνέδριο

147. Σε χρονικό διάστημα το πολύ δύο ετών από την επίσημη ανακήρυξη της ίδρυσης του κόμματος από τον Άρειο Πάγο οφείλει να συγκληθεί το ιδρυτικό Α’ Συνέδριο του Κόμματος για τα Ζώα. 

148. Στη μεταβατική αυτή περίοδο, ιδρύονται κανονικά και λειτουργούν σύμφωνα με το παρόν καταστατικό οι Συλλογικότητες του κόμματος.

149. Αντί του Πανελλαδικού λειτουργεί Προσωρινό Πανελλαδικό (ή «Πανελλαδικό 0») που αποτελείται από άρτιο αριθμό μελών του κόμματος μεταξύ έξι (6) και πενήντα (50), που επιλέγεται σε συνδιάσκεψη που συγκαλείται αποκλειστικά με αυτό το θέμα και στην οποία συμμετέχουν τα «ιδρυτικά μέλη» του κόμματος, ήτοι οι υπογράφοντες υπέρ της ίδρυσης του κόμματος στην αίτηση που υποβάλλεται στον Άρειο Πάγο και όσοι έχουν εγγραφεί μέλη του Κόμματος.

150. Στη συνδιάσκεψη αυτή οφείλει να διατίθεται Ηλεκτρονική Ψηφοφορία και ποσόστωση ΤΦ, όπως ορίζεται στο παρόν. 

151. Υπάρχει η δυνατότητα, έως ότου ετοιμαστεί η ψηφιακή βάση του κόμματος και για διάστημα όχι μεγαλύτερο των έξι μηνών, το κόμμα να διοικείται από τετραμελή ομάδα Εκπροσώπων του Κόμματος. Η τετραμελής ομάδα των Εκπροσώπων οφείλει να προκηρύξει συνδιάσκεψη του Κόμματος αμέσως μόλις ετοιμαστεί η Ιστοσελίδα ή/και η Εφαρμογή για την ηλεκτρονική ψηφοφορία  

152. Εάν το Προσωρινό «Πανελλαδικό 0» το κρίνει απαραίτητο, εκλέγει Προσωρινό Συντονιστικό («Συντονιστικό 0») ή/και Προσωρινούς Επικεφαλής («Επικεφαλής 0»).

153. Όσον αφορά τις αρμοδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας, το Προσωρινή «Πανελλαδικό 0» αντιστοιχεί στο Πανελλαδικό, το «Προσωρινό Συντονιστικό 0» στο Συντονιστικό και οι Προσωρινοί «Επικεφαλής 0» στους Επικεφαλής. Εάν κριθεί από το Προσωρινό «Πανελλαδικό 0» πως κάποιος από τους Θεσμούς αυτούς δεν χρειάζεται να λειτουργήσει, τις αρμοδιότητές του τις ασκεί ο αμέσως πολυπληθέστερος Θεσμός.

154. Το Προσωρινό «Πανελλαδικό 0» συντάσσει και υπερψηφίζει το Προσωρινό Πολιτικό Πρόγραμμα («Πρόγραμμα 0») του κόμματος, που ισχύει έως την ψήφιση του Α’ Πολιτικού Προγράμματος, στο Συνέδριο του κόμματος

155. Τα μέλη που συμμετέχουν στους «Θεσμούς 0» θεωρούνται «ιδρυτές» του κόμματος

156. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δε συγκληθεί ιδρυτικό συνέδριο δύο χρόνια (ή 730 ημέρες) μετά την ανακήρυξη του κόμματος από τον Άρειο Πάγο, όλοι οι Ιδρυτές παύονται από τις θέσεις τους και χάνουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στους Θεσμούς του κόμματος για τρία χρόνια.

157. Η προϋπηρεσία των Ιδρυτών στους Θεσμούς 0 του κόμματος δεν λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό της θητείας τους στους Θεσμούς του κόμματος για την

158. Το Α’ Συνέδριο εκλέγει οπωσδήποτε το Α’ Πανελλαδικό και τους Α’ Επικεφαλής. Μπορεί να αποφασίσει την παράταση της ισχύος του Πολιτικού Προγράμματος έως τη σύγκληση του Β’ Συνεδρίου. Σε αυτήν την περίπτωση συμπεριλαμβάνει οπωσδήποτε στην Ημερήσια Διάταξή του την υπερψήφιση του Α’ Πολιτικού Προγράμματος του κόμματος
με απλή πλειοψηφία.
 


Γίνε Μέλος ή Φίλος Σήμερα

Υποστήριξε ενεργά το κόμμα για τα ζώα, πάρε αποφάσεις, ανάλαβε δράση.

ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΩ
Back To Top
animalpolitics.gr