Animalpolitics.gr
Το σχέδιο πολιτικής απόφασης του Συνεδρίου μας

Το σχέδιο πολιτικής απόφασης του Συνεδρίου μας

Ι. Το ελληνικό Κόμμα για τα Ζώα, μια αναγκαιότητα για τη χώρα. Μια δύναμη ευθύνης και ηθικής για τα ζώα, για τη φύση και για τους ανθρώπους

 1. Το ελληνικό Κόμμα για τα Ζώα (ΚΖ) είναι η πρώτη πολιτική δύναμη της χώρας μας που αντιλαμβάνεται την πολιτική ως την ηθική, δίκαιη και βιώσιμη διαχείριση των κοινών συμφερόντων των ζώων, της φύσης και των ανθρώπων.

 2. Η πολιτική δεν κινείται σε μια μονοθεματική, «ανθρώπινη», πολιτική σφαίρα, ανεξάρτητη δήθεν από τα ζώα και τη φύση.

 3. Η πολιτική του ΚΖ συνδέει τα κινήματα για την απελευθέρωση των ζώων, για τον οικολογικό μετασχηματισμό, για τη φυτοφαγική μετάβαση και την κοινωνική δικαιοσύνη. Με τη δράση και τις θέσεις μας αναδεικνύουμε πως αυτά είναι αλληλένδετα: το ένα είναι προϋπόθεση του άλλου.

ΙΙ. Συμμετοχή στο παγκόσμιο πολιτικό κίνημα για τα ζώα, τη φύση και τους ανθρώπους

 1. Συμμετέχουμε στο διεθνές κίνημα της Πολιτικής Φιλοζωίας, εκτιμώντας πως χρειάζεται να δημιουργηθεί ένα πανευρωπαϊκό/ διεθνές κόμμα της Πολιτικής Φιλοζωίας.

 2. Στο Κόμμα αυτό θέλουμε να μετέχουν όλα τα εθνικά κόμματα της Πολιτικής Φιλοζωίας, ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη και τον αριθμό των αιρετών εκπροσώπων τους.

 3. Το ΚΖ θα θα προωθήσει τη δημιουργία αυτού του κόμματος.  

ΙΙΙ. 2021: έτος Οργανωτικής Συγκρότησης

 1. Στόχοι μας για το 2021 είναι:

Να εγγραφούν τουλάχιστο 500 μέλη και να δημιουργηθούν περιφερειακές συλλογικότητες και στις δεκατρείς ελληνικές περιφέρειες.

 1. Να δίνουμε το παρών, με οργανωμένη κομματική παρουσία, σε όλες τις εκδηλώσεις, τις διαμαρτυρίες, τις διαδηλώσεις που αφορούν τη φυτοφαγική μετάβαση, τα δικαιώματα των ζώων και περιβαλλοντικά ζητήματα.

 2. Να φθάνει το Free Press «Animal Politics Poster» σε τουλάχιστο δύο σημεία διάθεσης σε κάθε Περιφέρεια, σε είκοσι σημεία στην Αθήνα και σε πέντε στη Θεσσαλονίκη (συνολικά 50 σημεία διάθεσης)


IV. Σχέσεις των κινημάτων με το κόμμα: πολιτική σύνδεση και οργανωτική ανεξαρτησία

 1. Σεβόμαστε και συνεργαζόμαστε με όλες τις συλλογικότητες που ασχολούνται με τα δικαιώματα ή/και την ευζωία όλων των ζώων: των λεγόμενων «παραγωγικών», των ζώων συντροφιάς (δεσποζόμενων και αδέσποτων), με την άγρια ζωή.

 2. Συνεργαζόμαστε και διαλεγόμαστε με όλους τους φιλόζωους στα άλλα δημοκρατικά κόμματα και με τα οικολογικά και φιλοζωικά τμήματα των κοινοβουλευτικών κομμάτων.

 3. Αναζητούμε πάντοτε το κοινό έδαφος, για το καλό όλων των ζώων. Εκτιμούμε τη συνεισφορά όλων, χωρίς να διογκώνουμε τις διαφωνίες μας και τα τυχόν αρνητικά σημεία της δράσης τους.

 4. Σεβόμαστε την ανεξαρτησία και την αυτοτέλεια όλων των φιλοζωικών κινημάτων, εφόσον κι εκείνα αναγνωρίζουν και τη δική μας, ως πολιτικού κόμματος.

V. Πολιτικές προτεραιότητες και στόχοι για το 2021

 1. Το 2021 θα επεξεργαστούμε λεπτομερέστερες θέσεις στις παρακάτω «στοχεύσεις».

Στόχευση 1: Κάμψη στην παραγωγή και στην κατανάλωση ζωικών προϊόντων
Ÿ Οικονομία
Κατάργηση των επιδοτήσεων στην κτηνοτροφία

 1. Οι επιδοτήσεις στην κτηνοτροφία είναι παράλογες για ηθικούς, περιβαλλοντικούς, κλιματικούς και υγειονομικούς λόγους.

 2. Στόχος μας για το 2021 είναι να συνειδητοποιηθεί από το κοινό και τους ίδιους τους παραγωγούς πόσο διαφορετική είναι η φύση και τα συμφέροντα της φυτικής από τη ζωική παραγωγή.

Δίκαιη τιμολόγηση των κτηνοτροφικών προϊόντων

 1. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της κτηνοτροφίας οφείλουν να τιμολογούνται δίκαια. Να πάψει η κτηνοτροφία να μεταφέρει το κόστος της λειτουργίας της στην κοινωνία και στις επόμενες γενιές. Η τιμή των κτηνοτροφικών προϊόντων και των υπηρεσιών να ενσωματώνει το κόστος τους στο περιβάλλον και στη  δημόσια υγεία.

 2. Να τεθεί το ζήτημα του υπολογισμού του κλιματικού κόστους σε όλα τα προϊόντα, με τιμή tCO2e τα 100€/tCO2e με προοπτική τα  500€/tCO2e έως το 2050. 

ŸΔικαιοσύνη
Μεταφορές ζώντων ζώων

 1. Να απαγορευτεί η μεταφορά ζωντανών «παραγωγικών» ζώων σε διαδρομές πέραν των 50 χλμ.

Συνταγματική κατοχύρωση των δικαιωμάτων των ζώων

 1. Η κατοχύρωση των δικαιωμάτων των ζώων ανήκει στις βασικές συνταγματικές επιταγές.

 2. Να συμπτυχθεί ένα ευρύ μέτωπο πολιτών, κοινωνικών κινημάτων και πολιτικών δυνάμεων που θα την επιβάλει στην επόμενη συνταγματική αναθεώρηση.

Νομική κατοχύρωση των δικαιωμάτων των ζώων

 1. Οι νόμοι για την κακοποίηση των ζώων να αφορούν όλα τα ζώα (συμπεριλαμβανομένων των «παραγωγικών» και των «άγριων» ζώων).

 2. Να ιδρυθεί ειδική αστυνομική διεύθυνση ή σώμα «για τα ζώα» και δικαστήρια με ειδική μέριμνα τη δίωξη των εγκλημάτων κατά της ευζωίας και των δικαιωμάτων των ζώων.

Νομική κατοχύρωση της φυτοφαγίας

 1. Κάθε διάκριση κατά των φυτοφάγων και των βίγκαν να θεωρείται παραβίαση ανθρωπίνου δικαιώματος.

Ÿ Διαφάνεια

 1. Οι κτηνοτροφικές μονάδες και τα σφαγεία να ελέγχονται μόνιμα, έντονα και αυστηρά ως προς την τήρηση των δικαιωμάτων των ζώων.

 2. Να επιβληθεί  υποχρεωτική διαρκής μαγνητοσκόπηση της λειτουργίας τους για να διευκολύνεται το έργο των ελεγκτικών αρχών.

 3. Στο πρότυπο των προϊόντων καπνού, να καθιερωθεί σήμανση με φωτογραφικό υλικό από τις ωμότητες και τις βιαιότητες στις οποίες στηρίζεται η παραγωγή αυτών των προϊόντων, ώστε να ενημερώνονται οι καταναλωτές για τις συνθήκες παραγωγής των προϊόντων, το κλιματικό τους αποτύπωμα, τις επιπτώσεις τους στην υγεία και στο περιβάλλον.

Ÿ Τεχνολογία

 1. Τα φυτικά υποκατάστατα ζωικών προϊόντων να φέρουν την ονομασία που επιθυμούν, συμπεριλαμβανομένων όρων που έχουν παραδοσιακά συνδεθεί με ζωικά προϊόντα («γάλα», «μπιφτέκι», «τυρί» κ.λπ).

Στόχευση 2: Φυτοφαγική μετάβαση
Πρόσβαση σε φυτοφαγικές επιλογές

 1. Η φυτοφαγία να αντιμετωπίζεται από τους επίσημους θεσμούς σαν πρότυπο κοινωνικά υπεύθυνης συμπεριφοράς.

 2. Να διατίθενται υποχρεωτικά φυτοφαγικά πιάτα με ειδική σήμανση σε όλα τα κρατικά συσσίτια (νοσοκομεία, σωφρονιστικά καταστήματα, σχολεία κ.λπ).

 3.  Να διατίθενται υποχρεωτικά φυτοφαγικά πιάτα με ειδική σήμανση σε όλους τους χώρους εστίασης.

Αποδέσμευση της κρεατοφαγίας από θρησκευτικές πρακτικές και τελετουργίες

 1. Να συζητηθεί με τις εκκλησίες και τα θρησκεύματα το πώς να αποδεσμευτεί η πνευματικότητα από κοσμικές πρακτικές όπως η κρεατοφαγία και αντιστρόφως πώς να προωθηθεί η εφαρμογή καλών διατροφικών συνηθειών των εκκλησιών, όπως η νηστεία.

 2. Βάρβαροι και τελετουργικοί τρόποι σφαγής ζώων χωρίς αναισθησία χρειάζεται να περιθωριοποιηθούν από τις ίδιες τις θρησκευτικές αρχές ή, εάν αυτό δεν γίνει δυνατό, να απαγορευτούν από την Πολιτεία.

Ταμείο φυτοφαγικής μετάβασης

 1. Στα χιλιάδες χρόνια της δραστηριότητάς τους, οι κτηνοτρφόφοι, οι αλιείς κ.λπ ανέπτυξαν και συσσώρευσαν πλούσιο ιστορικό, τεχνικό και πολιτιστικό απόθεμα, με μεγάλη κοινωνική σημασία, που χρειάζεται σεβασμό, διατήρηση και συνέχεια, όπου αυτό δεν αντιβαίνει το υπέρτερο αγαθό της προστασίας των ζώων της θάλασσας.

 2. Βασικό στοιχείο της πολιτικής μας κατά της κτηνοτροφίας και της αλιείας είναι οι πληθυσμοί αυτών των επαγγελματιών να μεταβούν κατά το δυνατό αποτελεσματικά και ομαλά σε εναλλακτικές και ανάλογες επαγγελματικές δραστηριότητες απαλλαγμένες από ωμότητα, στον τόπο τους.

 3. Να θεσπιστεί Ταμείο Φυτοφαγικής Μετάβασης, στο οποίο οι επιδοτήσεις της ΕΕ και της ελληνικής Πολιτείας θα αξιοποιούνται για την εξατομικευμένη συμβουλευτική και την βοήθεια για έξοδο των παραγωγών από την κτηνοτροφία και την αλιεία, προς τη φυτική παραγωγή ή τις υπηρεσίες.

Στόχευση 3: Πολιτική για τα Ζώα συντροφιάς

 1. Η διαρκής και έντονη κακοποίηση εκατοντάδων χιλιάδων αδέσποτων ζώων συντροφιάς δεν είναι ανεκτή. Η επίλυσή του προβλήματος των αδέσποτων αποτελεί προτεραιότητα για τα ίδια τα ζώα πρώτα, αλλά και για τη δημόσια ασφάλεια και υγεία, για τον πολιτισμό και την παιδεία μας.

 2. Χρειάζεται να βελτιωθούν και να ενισχυθούν οι διαδικασίες που (1) καταγράφουν τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς (2) στειρώνουν τα ζώα (με όσο το δυνατό μικρότερη ή και καθόλου ιδιωτική οικονομική επιβάρυνση των οικοδεσποτών τους) (3) καταγράφουν τα ζώα.

 3. Η λειτουργία Pet Shops και εκτροφείων όπου πωλούνται ζωντανά ζώα είναι ανεπιθύμητη. Στόχος μας είναι οι φιλόζωοι να μπορούν να φιλοξενούν μόνο ζώα συντροφιάς, που να τα υιοθετούν από τους χώρους φιλοξενίας των αδέσποτων ζώων.

 4. Να φορολογηθεί βαριά η μη στείρωση των ζώων συντροφιάς.

Στόχευση 4: Κατάργηση ιδιαίτερα βασανιστικών πρακτικών κατά των ζώων
Πειράματα σε ζώα

 1. Τα πειράματα σε ζωντανά ζώα είναι μια ιδιαίτερα απεχθής πρακτική, που οφείλει να σταματήσει όσο ταχύτερα γίνεται.

 2. Να απαγορευτούν αμέσως τα πειράματα σε ζωντανά ζώα σε όλους τους κλάδους πέραν της ίασης θανατηφόρων ασθενειών.

 3. Να απαγορεύονται ή να φορολογούνται βαριά και να σημαίνονται εμφατικά, τα προϊόντα που δεν είναι «Cruelty Free» και η παραγωγή τους βασίζεται στον εργαστηριακό βασανισμό των ζώων.

 4. Να διαμορφωθεί από τον ιατρικό κλάδο ένας κώδικας δεοντολογίας που να προστατεύει κατά το δυνατό τα πειραματόζωα.

 5. Να διαμορφωθεί χρονοδιάγραμμα για την ταχεία μετάβαση σε μια επιστήμη απαλλαγμένη από πειράματα σε ζωντανά ζώα, με την ενεργή προώθηση εναλλακτικών πειραματικών πρακτικών.

Γουνοποιία-βυρσοδεψία

 1. Η γουνοποιία και η βυρσοδεψία, η εκτροφή ζώων για τη γούνα και το δέρμα τους, το γδάρσιμο των ζώων για τη γούνα ή το δέρμα τους, η εμπορία ειδών γούνας ή δέρματος είναι δραστηριότητες απαράδεκτες, ωμές, βασανιστικές και αχρείαστες, που οφείλουν να απαγορευτούν.

 2. Η κατάργηση της γουνοποιίας είναι πολύ πιο ώριμη από εκείνη της βυρσοδεψίας και μπορεί να προηγηθεί.

Αλιεία

 1. Σήμερα η αλιεία είναι πάντα υπεραλίευση. Χρειάζεται αποκατάσταση της ιχθυοπανίδας και της βιοποικιλότητας στις ελληνικές θάλασσες.

 2. Τα θηλαστικά κήτη, τα ψάρια, τα μαλάκια είναι συναισθανόμενα πλάσματα και έχουν δικαιώματα. Η αλιεία είναι μια δραστηριότητα, σύμφυτη με ωμότητα και οδύνη κατά των ζώων της θάλασσας και ανήκει οριστικά στο παρελθόν της ανθρωπότητας.

Κυνήγι

 1. Να απαγορευτεί αμέσως το κυνήγι και η εισαγωγή ή παραγωγή ειδών κυνηγιού.

ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ
Οικολογικός μετασχηματισμός της κοινωνίας

 1. Να αντικατασταθούν τα ορυκτά καύσιμα και η πυρηνική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ιδίως την ηλιακή, τη γεωθερμία, την ωκεάνια και στη συνέχεια την αιολική.

 2. Η ανάπτυξη των ΑΠΕ οφείλει να γίνεται με σεβασμό στα δικαιώματα της άγριας ζωής και στην προστασία της βιοποικιλότητας και του κάθε ζώου ξεχωριστά.  

 3. Θέλουμε μια Μεσόγειο ελεύθερη από εξορύξεις.

 4. Να τιμολογείται δίκαια η παραγωγή ενέργειας και τα καύσιμα και να καταργηθεί κάθε επιδότησή στα ορυκτά καύσιμα.

Νέα οικονομική πολιτική
Ÿ Οικονομικοί δείκτες

 1. Η μεγέθυνση της οικονομίας (το ΑΕΠ) είναι παραπλανητικός δείκτης, που οδηγεί  την κοινωνία σε επιλογές καταστροφικές για τα ζώα, τη φύση και τις επόμενες γενιές.

 2. Σημαντικοί οικονομικοί δείκτες είναι (α) Η προστασία της βιοποικιλότητας, η οικολογική και κοινωνική βιωσιμότητα (β) Η ευζωία των ζώων, η ευτυχία των ανθρώπων (γ) Η μείωση της ανισότητας στην κατανομή του πλούτου.

 3. Θέλουμε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα που θα εξασφαλίζει τη διατροφή, τη στέγαση, την ύδρευση, την υγεία, τις μεταφορές και την εκπαίδευση όλων των ανθρώπων που κατοικούν στον ελλαδικό χώρο.

 4. Όλα τα ζώα δικαιούνται επίσης να μπορούν να ζουν, να τρέφονται και να ξεδιψούν και να φροντίζεται η υγεία τους.

Ÿ Tοπική και κυκλική οικονομία.

 1. Ο κύκλος παραγωγής, τυποποίησης, διάθεσης και κατανάλωσης των προϊόντων χρειάζεται να μικρύνει σημαντικά.

 2. Η δίκαιη τιμολόγηση όλων των προϊόντων, ιδίως των ζωικών, θα αντιστρέψει την παγκοσμιοποίηση προς όφελος της τοπικής οικονομίας.

 3. Χρειάζεται να προβλέψουμε αυτή την τάση, να την προετοιμάσουμε και να την ενθαρρύνουμε έμπρακτα.

 4. Προωθούμε την «κυκλική» οικονομία με «μηδενικά απορρίμματα».

 5. Η κίνηση προς την τοπικότητα της οικονομίας χρειάζεται να αντισταθμιστεί από πύκνωση των θεσμών διεθνούς συνεργασία, αλληλεγγύης και επιβολής της διεθνούς νομιμότητας για τα δικαιώματα των ζώων και των ανθρώπων και την προστασία των κοινόχρηστων φυσικών πόρων.

Λειτουργία της δημοκρατίας

 1. Επιθυμούμε μια πιο λειτουργική δημοκρατία, με (α) σταθερότερο εκλογικό κύκλο και σαφέστερη διάκριση των εξουσιών, (β) εξισορρόπηση της έμμεσης με την άμεση δημοκρατία.

Κριτήρια για τις άλλες πολιτικές

 1. Πέραν του Πολιτικού Προγράμματός μας, αποδεχόμαστε πολιτικές προτάσεις εφόσον προωθούν (α) Την συμπόνια προς τα ζώα και τους ανθρώπους (β) Τη βιωσιμότητα του πλανήτη, του κάθε είδους και του κάθε ζώου, των κοινωνιών μας (γ) Την ελευθερία των ζώων και των ανθρώπων και του κάθε ατόμου ξεχωριστά (δ) Την ευθύνη που οφείλουμε να δείχνουμε για την ευημερία των ζώων, της φύσης και των επόμενων γενιών.

 Γίνε Μέλος ή Φίλος Σήμερα

Υποστήριξε ενεργά το κόμμα για τα ζώα, πάρε αποφάσεις, ανάλαβε δράση.

ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΩ
Back To Top
animalpolitics.gr