Animalpolitics.gr
Πολιτική Απόφαση του Α' Συνεδρίου του Κόμματος για τα Ζώα

Πολιτική Απόφαση του Α' Συνεδρίου του Κόμματος για τα Ζώα


ΦΙΛΟΖΩΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ

Ι Το ιδεολογικό και πολιτικό μας στίγμα

1. Το ελληνικό Κόμμα για τα Ζώα είναι η πρώτη πολιτική δύναμη της χώρας που θεωρεί την πολιτική ως την ηθική, δίκαιη και βιώσιμη διαχείριση των κοινών συμφερόντων των ζώων, της φύσης και των ανθρώπων.

2. Η πολιτική δεν αφορά κάποια μονοθεματική, ανθρώπινη, πολιτική σφαίρα, αποκλεισμένη από τα ζώα και τη φύση.

3. Το ελληνικό Κόμμα για τα Ζώα, στοχεύει:
(i) στην απελευθέρωση των ζώων,
(ii) στον οικολογικό μετασχηματισμό,
(iii) στη φυτοφαγική μετάβαση.

4. Ενθαρρύνουμε την παγκόσμια τάση για αποδέσμευση από τη λεγόμενη «συναίνεση της Ουάσινγκτον». Μετά από σαράντα χρόνια, η ανθρωπότητα καλείται να διαμορφώσει ένα νέο οικονομικό υπόδειγμα, που θα βασίζεται στη βιωσιμότητα, στην αναδιανομή του παγκόσμιου πλούτου,  στα συλλογικά αγαθά και στην τοπικοποίηση της οικονομίας

ΙΙ Συμμετοχή στο παγκόσμιο πολιτικό κίνημα για τα ζώα, τη φύση και τους ανθρώπους

5. Συμμετέχουμε στο διεθνές κίνημα της Πολιτικής Φιλοζωίας.

6. Χρειάζεται ένα διεθνές κόμμα της Πολιτικής Φιλοζωίας, με εκπροσώπηση όλων των εθνικών κομμάτων, ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη και τον αριθμό των αιρετών τους.

ΙΙI 2021: Έτος οργανωτικής συγκρότησης

7. Στόχοι μας για το 2021 είναι:
(i) Να συσταθούν ισχυρές συλλογικότητες του Κόμματος για τα Ζώα και στις δεκατρείς Περιφέρειες της χώρας μας.
(ii) Να δίνουμε, ως κόμμα, οργανωμένο παρών σε όλες τις δημόσιες εκδηλώσεις για τη φυτοφαγική μετάβαση, τα δικαιώματα των ζώων και το περιβάλλον.
(iii) Να διαδοθεί το free press Animal Politics Poster.
(iv) Να συσταθούν τμήματα για την οργανωτική και επικοινωνιακή πολιτική μας, τη νομική υποστήριξη και την πολιτική και επιστημονική τεκμηρίωση των θέσεών μας.

IV Σχέσεις των κινημάτων με το κόμμα: πολιτική σύνδεση και οργανωτική ανεξαρτησία

8. Ανήκουμε στο ίδιο κίνημα με όλους όσοι ασχολούνται με τα δικαιώματα ή/και την ευζωία όλων των ζώων.

9. Στη σχέση μας με τους φιλόζωους, τους φυτοφάγους, τους οικολόγους, αναζητούμε πάντα το κοινό έδαφος, για το καλό όλων των ζώων.

10. Σεβόμαστε την ανεξαρτησία όλων, απαιτώντας να αναγνωρίζουν τη δική μας, ως αυτοτελούς κόμματος.

V Πολιτικές προτεραιότητες και στόχοι για το 2021

Στόχευση  1: Μειωμένη παραγωγή και κατανάλωση ζωικών προϊόντων

11. Μπορεί και πρέπει να διαμορφωθούν συνθήκες για έντονη και μόνιμη παρακμή της ζήτησης για ζωικά προϊόντα εφόσον:
(i) Τιμολογηθούν δίκαια τα ζωικά προϊόντα (οικονομία),
(ii) Θεωρηθούν από τον Νόμο τα ζώα ως μη ανθρώπινα φυσικά πρόσωπα (δικαιοσύνη),
(iii) «Γίνουν γυάλινοι οι τοίχοι των σφαγείων» (διαφάνεια) και (iv) Ενθαρρυνθούν τα φυτικά υποκατάστατα των ζωικών προϊόντων (τεχνολογία).
Ÿ
Οικονομία

Κατάργηση των επιδοτήσεων στην κτηνοτροφία
12. Οι επιδοτήσεις στην κτηνοτροφία είναι παράλογες, ηθικά, περιβαλλοντικά, κλιματικά και υγειονομικά.

13. Τα συμφέροντα της φυτικής παραγωγής είναι ριζικά αντίθετα με εκείνα της ζωικής. Το πράγμα που λέγεται συλλήβδην «αγροτική οικονομία» δεν υπάρχει: υπάρχει η ζωτικής σημασίας και ωφέλιμη φυτική παραγωγή και η απαράδεκτη και ζημιογόνα ζωική!

Δίκαιη τιμολόγηση των κτηνοτροφικών προϊόντων
14. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της κτηνοτροφίας οφείλουν να τιμολογούνται δίκαια. Να συνυπολογίζεται στην τιμολόγησή τους το κόστος τους στο περιβάλλον (κλίμα, φυσικοί πόροι, βιοποικιλότητα) και στη δημόσια υγεία.

15. Το κλιματικό κόστος οφείλει να υπολογισθεί σε όλα τα προϊόντα, με αρχική τιμή 100€ ανά τόνο ισοδυνάμου προς το CO2 θερμοκηπικού ρύπου, με προοπτική τα 500€. 
Ÿ
Δικαιοσύνη

Αλλαγή του νομικού καθεστώτος των ζώων
16. Η ελληνική νομοθεσία χρειάζεται να αλλάξει ως προς το θέμα των ζώων και να πάψει να τα θεωρεί πράγματα. Η συνθήκη του Άμστερνταμ συστήνει από το 1997, να θεωρηθούν τα ζώα συναισθανόμενα, μη ανθρώπινα πλάσματα, με εγγενή δικαιώματα.

Συνταγματική κατοχύρωση των δικαιωμάτων των ζώων
17. Να συσταθεί μέτωπο πολιτικών δυνάμεων, ώστε στην επόμενη συνταγματική αναθεώρηση να αναγνωριστούν τα δικαιώματα των ζώων.
Νομική κατοχύρωση των δικαιωμάτων των ζώων

18. Να ιδρυθεί, στο πλαίσιο της ΕΛ.ΑΣ, η «Αστυνομία των Ζώων», μια δομή (π.χ. υποδιεύθυνση) εξειδικευμένων αστυνομικών για τη δίωξη των εγκλημάτων κατά των ζώων.

Νομική κατοχύρωση της φυτοφαγίας
19. Ο Ηθικός Βιγκανισμός είναι φιλοσοφία. που συνδέεται με την ατομική συνείδηση. Προστατεύεται άρα από τον Νόμο από κάθε μορφή διάκρισης.
Μεταφορές ζώντων ζώων

20. Να απαγορευτεί η μεταφορά προς θανάτωση ζωντανών «παραγωγικών» ζώων σε μακρές διαδρομές (π.χ. πέραν των 50 χλμ) ή/και η εξαγωγή και εισαγωγή ζωντανών ζώων.
Ÿ
Διαφάνεια

21. Να μαγνητοσκοπείται υποχρεωτικά η λειτουργία των κτηνοτροφικών μονάδων και των σφαγείων και να φυλάσσεται το οπτικοακουστικό υλικό προς χρήση των διωκτικών αρχών και των ελεγκτικών μηχανισμών.

22. Οι καταναλωτές δικαιούνται να ενημερώνονται για τις συνθήκες παραγωγής, το κλιματικό/περιβαλλοντικό αποτύπωμα, τις επιπτώσεις στην υγεία όλων των προϊόντων και των υπηρεσιών.

23. Στα ζωικά προϊόντα χρειάζεται σήμανση με φωτογραφικό υλικό από τις ωμότητες στις οποίες στηρίζεται η παραγωγή τους (στο πρότυπο των προϊόντων καπνού).
Ÿ
Τεχνολογία

24. Να ενθαρρύνεται η κατανάλωση φυτικών υποκατάστατων ζωικών προϊόντων.

25. Αυτά τα προϊόντα δικαιούνται να ονομάζονται με όρους που έχουν παραδοσιακά συνδεθεί με ζωικά προϊόντα.

Στόχευση 2: Φυτοφαγική μετάβαση
Ÿ
Πρόσβαση σε φυτοφαγικές επιλογές

26. Η φυτοφαγία να αντιμετωπίζεται ως πρότυπο κοινωνικά υπεύθυνης συμπεριφοράς.

27. Να διατίθενται υποχρεωτικά φυτοφαγικά πιάτα σε όλα τα κρατικά συσσίτια (νοσοκομεία, σωφρονιστικά καταστήματα, σχολεία κ.λπ).
Ÿ
Θρησκευτικότητα χωρίς κρεατοφαγία

28. Μετά από διαβούλευση με τους εκπροσώπους των θρησκευμάτων, να αποσυνδεθεί η πνευματική ζωή από την κρεατοφαγία.

29. Κατ’ αναλογία, να προωθηθεί η εφαρμογή καλών διατροφικών πρακτικών των εκκλησιών, όπως η νηστεία.

30. Να καταργηθούν οι τελετουργικοί τρόποι σφαγής ζώων χωρίς αναισθησία, σε συνεργασία με τις θρησκευτικές αρχές ή μονομερώς, από την Πολιτεία.

31. Να απαγορευτεί η παραγωγή και η εξαγωγή προϊόντων «χαλάλ» και «κοσέρ».
Ÿ
Στρατηγικές επιλογές για τη φυτοφαγική μετάβαση

32. Οι επαγγελματίες της κτηνοτροφίας, της αλιείας κ.λπ δικαιούνται να μεταβούν αποτελεσματικά και ομαλά σε ένα συμπονετικό επαγγελματικό περιβάλλον, απαλλαγμένο από βία και καταστρατήγηση των δικαιωμάτων των ζώων. 

33. Να ιδρυθεί Ταμείο Φυτοφαγικής Μετάβασης (ΤΑΦΥΜ) όπου να κατατίθενται οι όποιες επιδοτήσεις προς τη ζωική παραγωγή. Οι πόροι του ταμείου αυτού να αξιοποιούνται για την έξοδο των επαγγελματιών από τη ζωική παραγωγή, προς τη φυτική, ή προς βιώσιμες και μη βάναυσες υπηρεσίες.

34. Στο ΤΑΦΥΜ συμπεριλαμβάνεται και η γουνοποιία και η βυρσοδεψία, για μετάβαση προς τη συνθετική-οικολογική γούνα και τα φυτικά ή τεχνητά υποκατάστατα του δέρματος.

Στόχευση 3: Αστική πανίδα και ζώα συντροφιάς

35. Η συμπονετική και αποτελεσματική διαχείριση του προβλήματος των αδέσποτων είναι προτεραιότητα.

36. Θέλουμε μια Εθνική Στρατηγική για τα Αδέσποτα, με έμφαση την καταγραφή, στείρωση, φιλοξενία και υιοθεσία πολύ περισσότερων ζώων συντροφιάς.

37. Οι Δήμοι να διαθέτουν μόνιμες δομές, για παροχή δωρεάν κτηνιατρικών υπηρεσιών, με διαρκή λειτουργία.

38. Να δημιουργηθεί πρότυπο δημόσιο κτηνιατρικό νοσοκομείο.

39. Η χρηματοδότηση των πολιτικών για τα ζώα συντροφιάς μπορεί να εξασφαλίζεται:
(i) από την οικειοθελή συνεισφορά των πολιτών (μέσω π.χ. της φορολογίας τους),
(ii) από την πάγια δέσμευση ενός ποσοστού του κρατικού προϋπολογισμού,
(iii) από την οικονομική επιβάρυνση της μη στείρωσης και της μη  σήμανσης των ζώων συντροφιάς κ.ά.

40. Να γίνουν πολεοδομικές παρεμβάσεις, ώστε το περιβάλλον των πόλεών μας να είναι φιλικό προς όλα τα ζώα της αστικής πανίδας, θηλαστικά (ιπποειδή,  κ.λπ), πτηνά, ερπετά, κ.λπ.

Στόχευση 4: Υπεράσπιση της άγριας ζωής

41. Η άγρια ζωή, οι βιότοποι των αγρίων ζώων και κάθε άγριο ζώο ξεχωριστά έχουν δικαιώματα.

42. Η βιοποικιλότητα αποτελεί δημόσιο αγαθό, που αξίζει προστασίας. Δεν δικαιολογείται περιορισμός της στο όνομα άλλων «αναγκών», οικονομικών, αμυντικών, ενεργειακών κ.λπ.

43. Το παράνομο εμπόριο αγρίων ζώων, ωδικών πτηνών κ.λπ. αποτελεί έγκλημα και πρέπει να διώκεται.

Στόχευση 5: Κατάργηση βασανιστικών πρακτικών κατά των ζώων
Ÿ
Πειράματα σε ζώα

44. Τα πειράματα σε ζωντανά ζώα είναι απεχθής πρακτική, που οφείλει να σταματήσει, αμέσως όπου αυτό είναι εφικτό.

45. Θέλουμε μια κοινά αποδεκτή στρατηγική για επιστήμη χωρίς πειράματα στα ζώα.
Ÿ
Γουνοποιία-βυρσοδεψία

46. Η παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία ειδών γούνας και δέρματος είναι δραστηριότητες απαράδεκτες, ωμές, βασανιστικές και επιβλαβείς για το περιβάλλον.

47. Να απαγορευτεί η εκτροφή γουνοφόρων ζώων στην Ελλάδα.
Ÿ
Αλιεία

48. Τα θηλαστικά, τα ψάρια, τα αρθρόποδα και όλα τα ζώα της θάλασσας ε
είναι συναισθανόμενα πλάσματα και έχουν δικαιώματα.

49. Σήμερα, η αλιεία είναι πάντα υπεραλίευση. Χρειάζεται αποκατάσταση της ιχθυοπανίδας και της βιοποικιλότητας στις ελληνικές θάλασσες.
Ÿ
Κυνήγι

50. Να απαγορευτεί το κυνήγι και η εισαγωγή ή παραγωγή ειδών κυνηγιού.
Ÿ
Βασανιστικές τεχνικές θανάτωσης

51. Να καταργηθούν οι πιο βασανιστικές τεχνικές ακρωτηριασμών και θανάτωσης («πλήγμα στο κρανίο», ηλεκτροπληξία, εισπνοή διοξειδίου του άνθρακα) που προβλέπονται στο Π.Δ. 327/96

Στόχευση 6: Φιλοζωική Εκπαίδευση

52. Η ανάπτυξη της φιλοζωίας και η καταπολέμηση του σπισισισμού είναι βασικός σκοπός της εκπαίδευσης.

53. Τα προγράμματα διδασκαλίας όλων των βαθμίδων οφείλουν να διαπνέονται από φιλοζωικό πνεύμα. Σε όλες τις βαθμίδες χρειάζονται αυτοτελή μαθήματα και εκπαιδευτικά προγράμματα με θέμα τη φιλοζωία.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ

7. Οικολογικός μετασχηματισμός της κοινωνίας
Ÿ
Ενεργειακή μετάβαση

54. Χρειάζεται ενεργειακή μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ιδίως την ηλιακή, τη γεωθερμία, την ωκεάνια, και στη συνέχεια την αιολική.

55. Η ανάπτυξη των ΑΠΕ να γίνεται με σεβασμό στα δικαιώματα της άγριας ζωής και του κάθε ζώου ξεχωριστά και στην προστασία της βιοποικιλότητας.  

56. Να τιμολογείται δίκαια και να καταργηθεί κάθε επιδότηση στα ορυκτά καύσιμα.

57. Θέλουμε Μεσόγειο χωρίς εξορύξεις.
Ÿ
Κυκλική οικονομία με μηδενικά απορρίμματα

58. Είμαστε κόμμα της «κυκλικής» οικονομίας και των «μηδενικών απορριμμάτων», με ανακύκλωση στην πηγή και ελάχιστη -έως μηδενική- αναζήτηση νέων φυσικών πόρων.
Ÿ
Η οικολογική μας ατζέντα
59. Εργαζόμαστε για μια «Πράσινη Ατζέντα» που περιλαμβάνει:
(i) Προστασία της φύσης και των οικοσυστημάτων,
(ii) Μετάβαση από την ατομική κατανάλωση προς τα συλλογικά αγαθά,
(iii) Βιοκλιματική αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος,
(iv) Οικολογικές μετακινήσεις (μαζική μεταφορά, ποδηλασία-πεζοπορία, μέσα σταθερής τροχιάς κ.λπ),
(v) Καταπολέμηση της σπατάλης κ.λπ.

8. Νέα οικονομική πολιτική
Ÿ
Οικονομικοί δείκτες

60. Η μεγέθυνση της οικονομίας είναι παραπλανητικός στόχος, που οδηγεί σε καταστροφικές επιλογές για τα ζώα, τη φύση και τις επόμενες γενιές.

61. Σημαντικοί οικονομικοί δείκτες είναι:
(i) Η βιοποικιλότητα, η οικολογική και κοινωνική βιωσιμότητα
(ii) Η ευζωία των ζώων, η ευτυχία των ανθρώπων
(iii) Η μείωση της ανισότητας στην κατανομή του πλούτου.

62. Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα εξασφαλίζει τη διατροφή, τη στέγαση, την ύδρευση, την υγεία, τις μεταφορές και την εκπαίδευση για όλους τους ανθρώπους που κατοικούν στον ελλαδικό χώρο.

63. Κατ’ αναλογία, χρειάζεται μια πολιτική για την «εγγυημένη ελάχιστη ευζωία», για όλα τα ζώα.
Ÿ
Τοπική και κυκλική οικονομία.

64. Χρειαζόμαστε σμίκρυνση του κύκλου της παραγωγής, τυποποίησης, εμπορίας και κατανάλωσης των προϊόντων.

65. Η δίκαιη τιμολόγηση όλων των προϊόντων, ιδίως των ζωικών, θα οδηγήσει σε τοπικοποίηση της οικονομίας, που είναι καλοδεχούμενη.

66. Η κίνηση προς την τοπικότητα της οικονομίας χρειάζεται αντιστάθμιση από την ανάπτυξη της διεθνούς συνεργασίας και της αλληλεγγύης και την επιβολή της διεθνούς νομιμότητας για τα ζώα και τη φύση.

9. Λειτουργία της δημοκρατίας

67. Η δημοκρατία να λειτουργεί με αποτελεσματικότερους θεσμούς, επιστημονικά τεκμηριωμένες πολιτικές, περισσότερη λογοδοσία και διαφάνεια.

Κριτήρια για τις άλλες πολιτικές

68. Κριτήρια για να αποδεχόμαστε πολιτικές προτάσεις άλλων φορέων είναι:
(α) η συμπόνια προς τα ζώα και τους ανθρώπους.
(β) η βιωσιμότητα του πλανήτη, του κάθε είδους και του κάθε ζώου, των κοινωνιών μας.
(γ) η ελευθερία των ζώων και των ανθρώπων και του κάθε ατόμου ξεχωριστά.
(δ) η ευθύνη για την ευημερία των ζώων, της φύσης και των επόμενων γενιών.

Σημείωση: το Συνέδριο του Κόμματος για τα Ζώα δίνει εντολή στο Πανελλαδικό να μεριμνήσει για την περαιτέρω γλωσσική επιμέλεια του κειμένου ώστε αυτό να δοθεί στη δημοσιότητα στην τελική του μορφή μετά την πρώτη συνεδρίαση του Πανελλαδικού. Γίνε Μέλος ή Φίλος Σήμερα

Υποστήριξε ενεργά το κόμμα για τα ζώα, πάρε αποφάσεις, ανάλαβε δράση.

ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΩ
Back To Top
animalpolitics.gr